Psykiatrikonference: Bedre hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Publiceret 18.01.2022 Af nyhedsredaktionen

Sundhedsstyrelsen holdt psykiatrikonference 17. januar 2021 og fremlagde fagligt oplæg til en 10-årsplan. DP har deltaget i den faglige følgegruppe og lægger afgørende vægt på bedre hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Dansk Psykolog Forening har sammen med andre faglige selskaber og organisationer, bruger- og pårørendeforeninger samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner deltaget i den faglige følgegruppe, der har leveret input til det faglige oplæg. En stor gruppe medlemmer af DP har desuden været involveret i interne arbejdsgrupper og baggrundsgrupper, som har stillet forslag og kvalificeret forslag løbende gennem hele processen. Fungerende formand Dea Seidenfaden siger: “Vi vil gerne sige stor tak til de mange medlemmer, som har engageret sig i baggrunds- og følgegruppearbejdet. Jeres indsats har været værdsat og sat vigtige aftryk på planen! Grundlæggende er vores perspektiver skrevet ind i nogle af de helt centrale elementer af planen. I den kommende tid følger vi de politiske forhandlinger tæt, og arbejder videre for at politikerne forpligter sig til at løfte ambitionerne og omsætte visionerne til praksis. Det bliver dyrt, men helt nødvendigt.” Hun fortsætter:

Når vi i den kommende tid skal hjælpe med at få planen til at leve, lægger vi vægt på følgende: Vi er samlet set glade for planens bredde, og den udtalte ambition den har om at vægte både den tidlige forebyggelse af mistrivsel hos især børn og unge, samt at sikre mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende hjælp, den gode behandling og den støtte de har brug for. Desuden er det helt gennemgående i planen, at ambitionerne skal indfries og løftes i et tvær- og flerfagligt perspektiv. Det er vi rigtig glade for, at Sundhedsstyrelsen har taget med. Selvfølgelig er det også et helt centralt krav, at der tilføres endog ret stor økonomi til feltet. Dette er helt nødvendigt for at psykologer og andre medarbejdere får arbejdsforhold, der gør at de kan gøre deres arbejde godt. Det har alle fortjent. Men økonomi gør det ikke alene.

Læs pixi-udgaven af det faglige oplæg

I DP arbejder vi særligt for:

Bedre hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel. Én indgang til hjælp i alle kommuner, som skal sikre hurtigere og mere overskuelig vej til hjælp. Samtidig skal indsatserne løftes, der skal sikres en helhedsorienteret indsats rundt om barnet, tilbydes lettere behandling og bygges bro til psykiatrien. Mere tværfaglig behandling og terapi – og mindre medicin. Vi har behov for opprioritering af tværfaglig og psykosocial behandling i psykiatrien. Kapacitetsløft af psykiatrien og behandling efter behov: Psykiatrien skal tilføres ressourcer, der sikrer forebyggelse, muliggør et massivt kvalitetsløft i behandlingen og stiller patienter og pårørendes behov helt centralt i behandlingen – samt at der er flere ”tværfaglige” hænder om at løfte opgaverne.