Psykolog på prøve får sjælden godtgørelse for opsigelse pga. sagens særlige omstændigheder

Publiceret 30.03.2022 Af Caroline Tiklev

Det kan være forvirrende ikke at kende den rigtige begrundelse for, hvorfor man bliver opsagt. Det kan et medlem på prøve skrive under på, da chefen ændrer forklaring undervejs i opsigelsesprocessen. Det må chefen ikke, og juridisk kaldes det en usaglig opsigelse.

Et medlem bliver ansat i en tidsbegrænset stilling på seks måneder i en kommune. De første tre måneder betragtes som prøveperiode. I denne periode kan arbejdsgiveren opsige medlemmet med 14 dages varsel, og medarbejderen kan sige op med 1 dags varsel medmindre andet er aftalt.

I prøveperioden er der ikke rigtigt noget at rafle om, hvis du bliver opsagt, fordi I ikke passer sammen. Ligesom medarbejderen selv kan vælge at forlade arbejdspladsen. Desuagtet skal du stadig have en ordentlig forklaring, hvis du bliver opsagt og kun éen af slagsen.

Ændrer forklaring på opsigelsen

I den konkrete sag blev medlemmet opsagt i prøveperioden. Opsigelsen blev begrundet med, at en navngiven medarbejder havde opsagt sin stilling, og derfor var der ikke længere det fornødne grundlag for at videreføre ansættelsen, fordi der ikke længere var nogen til at oplære psykologen. Da medlemmet spurgte dybdegående til dette, blev forklaringen ændret: Opsigelsen var begrundet i ledelsens beslutning om, at opgaven skulle løses på en anden måde.

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Det stod ingen steder, at stillingen var afhængig af en bestemt person, hverken i stillingsopslaget eller i kontrakten. Som ansat skal alle væsentlige vilkår for din ansættelse fremgå af kontrakten. At ansættelsen er afhængig af en navngiven person, er efter DP’s opfattelse et væsentligt vilkår for ansættelsen.

Beslutninger, der har indflydelse på personale skal ligeledes drøftes i MED-udvalget. Men hverken tillidsrepræsentanten eller MED-udvalget var orienteret om, at opgaven skulle løses på en anden måde.

Konsulent Stine Blak Melgaard, der har rådgivet i sagen fortæller: ” Selvom man bliver opsagt i prøveperioden, skal opsigelsen være saglig. Man kan ikke bare tilpasse forklaringen undervejs eller omgå de officielle kanaler og regler.

35.000 kroner i godtgørelse

Stine Blak Melgaard påpegede den manglende overholdelse af reglerne over for arbejdsgiveren, hvilket arbejdspladsens HR-chef godt kunne se efter et længere forløb, og der blev indgået en aftale om 35.000 kroner i godtgørelse på grund af sagens særlige omstændigheder. Stine forklarer:

”Under normale omstændigheder er det stort set umuligt at få godtgjort en usaglig opsigelse i prøveperioden, når du i forvejen er ansat i en tidsbegrænset stilling på 6 måneder, da det først er muligt at videreføre sagen efter 8 måneders ansættelse som kommunalansat. Derfor er det helt særligt, at vi kunne forhandle en godtgørelse hjem.”

Fakta om MED-udvalg

SU/MED-udvalget består af 3-7 repræsentanter fra hver side af bordet. Udvalgets opgaver er at modtage information og drøfte alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold. MED-udvalgets møder vil ofte indeholde disse punkter:

  • Ledelsen informerer om alle forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, bl.a. økonomi, påtænkte rationaliseringer, arbejdsomlægninger, omstruktureringer m.m.
  • Medarbejderrepræsentanterne informerer om, hvad der ‘rører sig’ blandt personalet.
  • Drøftelse af arbejds- og personaleforhold samt samarbejde og arbejdsmiljø generelt.
  • Fastlæggelse af retningslinjer for arbejds- og personaleforhold (fx om kriterier for Ny løntillæg, kompetenceudvikling og videreuddannelse, hjemmearbejdspladser, rygepolitik, seniorordninger, det sociale kapitel, fraværspolitik mv.)