Psykologernes troværdighed er fortsat høj

Publiceret 16.10.2023 Af nyhedsredaktionen

Psykologer er stadig blandt de faggrupper, som danskerne tillægger størst troværdighed, viser en ny troværdighedsanalyse.

Danskerne stoler i høj og vedvarende grad på psykologer som faggruppe. Det viser den nyeste troværdighedsanalyse fra kommunikationsbureauet Radius.

Analysen tager temperaturen på danskernes syn på 27 faggruppers troværdighed, og her placerer psykologer sig for tredje år i træk i top-10 sammen med flere andre sundhedspersoner såsom jordemødre, læger og sygeplejersker.

Det glæder Dea Seidenfaden, forperson for Dansk Psykolog Forening:

”Troværdighed er sammen med en stærk faglighed noget af de vigtigste, vi som psykologstand står på, og derfor er jeg virkelig glad for, at danskerne har stor tillid til psykologer som faggruppe,” siger hun og uddyber:

”Troværdighed og tillid er først og fremmest en helt grundlæggende forudsætning for, at en klient og en psykolog kan etablere et åbent og effektivt behandlingsforhold. Men psykologernes troværdighed er også vigtig af andre grunde. F.eks. der når det kommer til anerkendelse af ny psykologisk forskning og inddragelse af værdifulde psykologiske perspektiver i udviklingen af vores samfund,” siger hun.

Konkret indtager psykologerne ligesom sidste år en 9. plads på listen, mens faggruppens samlede troværdighedsscore har taget et nøk opad fra en gennemsnit på 3,66 til 3,72 på en skala fra 1-5. Hermed scorer psykologerne deres højeste gennemsnit i analysens historie.

FAKTA: Troværdighedsanalysen 2023

  • Det er 15. år i træk, at kommunikationsbureauet Radius CPH undersøger den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed, og sjette gang at psykologer som faggruppe har været en del af undersøgelsen
  • Undersøgelsen bygger på repræsentativt udsnit af danskerne, der er blevet bedt om at vurdere 27 faggruppers troværdighed på en skala fra 1 til 5. 1 er meget lav troværdighed, og 5 er meget høj troværdighed. Svarene er efterfølgende blevet omregnet til et gennemsnit, hvor den højest scorende gruppe (jordemødre) har et score på 4,16.
Gå til analysen