Differentialdiagnostik og dobbeltdiagnoser

v/ Louise Brückner, psykolog, specialist i neuropsykologi og psykopatologi

Workshoppen vil tage afsæt i Brückner Boksen, hvor cases, enten fra deltagerne eller blandt oplægsholderens egne, gennemgås. Brückner Boksen skærper ved sin opbygning opmærksomheden på baggrunden, de tidlige år og kognitionens betydning for borgerens ”diagnoselandskab”, ligesom der i Boksen er ”indbyggede” overvejelser til fokuspunkter, hvis en borger befinder sig i grænseområderne mod personlighedsforstyrrelse, neuroudviklingsforstyrrelser (lav IQ, ADHD og ASF) og/eller psykoser. Eksempler på deltagernes mest komplekse klienter vil kunne tages op og konkrete differentialdiagnostiske ”greb” præsenteres.

Formålet med workshoppen er at få kendskab til et praktisk overbliksgenererende redskab til an-vendelse i indledende assessment i komplekse sager. Et redskab, der ved sin anvendelse kan give indtryk af, hvor det centrale eller tyngden ligge i klienter med dobbeltdiagnoser, og dermed hvil-ken indsats eller tilgang, der overordnet vil komme klienten og eventuelle samarbejdspartnere mest til gavn.

Louise Brückner Wiwe er specialist i neuropsykologi og psykopatologi, med 30 års erfaring i diagnosticering, dertil erfaren underviser og supervisor med egen praksis i Aarhus. Har gennem årene specialiseret i supervision af personale ved institutioner med svært dysfungerende borgere, udredning af borgere med mange former for vanskeligheder samt borgere underlagt retspsykiatriske foranstaltninger. Louise Brückner Wiwe har desuden udviklet Brückner Boksen og har undervist i anvendelse af dette analyseredskab til forståelse af komplekse borgere. Hun er VISO-leverandør, erfaren forældrekompetence- og risikovurderings-udreder samt indehaver af ”Brückner Praksis”, Aarhus.