Afskedigelse

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Christina Baas

Er du blevet afskediget eller påtænkt afskediget, bør du straks kontakte DP. Vi står klar til at rådgive dig om dine rettigheder samt at sikre, at de bliver overholdt.

Hvis du bliver afskediget, skal din arbejdsgiver følge dit opsigelsesvarsel, afskedigelsen skal være saglig, og du har krav på en begrundelse for din afskedigelse.

Kontakt DP på 35 26 99 55 eller dp@dp.dk hurtigst muligt, så vi sammen kan gennemgå din afskedigelse.

Hvis du modtager en skriftlig afskedigelse

Når du modtager en afskedigelse, skal du kun skrive under på, at du har modtaget opsigelsen. Det er vigtigt, at du ikke skriver under på andet.

Særligt for offentligt ansatte

Som offentligt ansat er din arbejdsgiver underlagt forvaltningsloven og en afskedigelse er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Det betyder, at du ikke kan blive afskediget, før din arbejdsgiver har partshørt dig.

Din arbejdsgiver skal derfor først sende et såkaldt partshøringsbrev, hvor der står, at de vil opsige dig.

Din arbejdsgiver skal i brevet redegøre for begrundelsen for, hvorfor de påtænker at afskedige dig. Der vil samtidig være angivet en frist for, at du kan komme med dine bemærkninger til den påtænkte afsked. Fristen er på ca. 14 dage.

Du har ikke pligt til at komme med nogle bemærkninger. Den endelige beslutning bliver i så fald alene truffet ud fra det foreliggende grundlag.

Kontakt DP på 35 26 99 55 eller dp@dp.dk hurtigst muligt, så vi sammen kan gennemgå din partshøring.

 Arbejdsgivers opsigelsesvarsel

Der gælder følgende regler for arbejdsgivers opsigelsesvarsler i henhold til funktionærloven:

Ansat i op til Opsigelsesvarsel
Prøveperiode 14 dage
5 måneder 1 måned
2 år og 9 måneder 3 måneder
5 år og 8 måneder 4 måneder
8 år og 7 måneder 5 måneder
Over 8 år og 7 måneder 6 måneder