Opsigelse

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Christina Baas

Vil du sige din stilling op, skal du kende dit opsigelsesvarsel. Det fremgår af din ansættelseskontrakt. Du skal derudover være opmærksom på dine rettigheder og pligter i opsigelsesperioden.

Langt de fleste er omfattet af funktionærloven. Som funktionær kan du sige op med en måneds varsel til udgangen af en måned (løbende måned + én måned). Siger du fx op den 10. februar, fratræder du din stilling 30. marts. Det gælder, medmindre du er i prøvetiden eller har aftalt et forlænget opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt, som du i så fald skal overholde. Tjek derfor din kontrakt, inden du siger din stilling op.

Din opsigelse skal være givet til din leder senest den sidste arbejdsdag i måneden inden almindelig arbejdstid slutter. Er din leder ikke til at få fat på, må du sende opsigelsen til øverste leder med din nærmeste leder cc. på mailen.

Vi anbefaler, at du bekræfter din opsigelse på skrift. Der er derudover ingen særlige krav og din opsigelse behøver ikke at indeholde en begrundelse for, at du siger op. Du kan skrive: ”Jeg opsiger pr. d.d. min stilling, så jeg fratræder (dato).” Det er samtidig en god idé at få din arbejdsgiver til at bekræfte, at de har modtaget din opsigelse.

 • Er der i din kontrakt aftalt en prøveperiode, kan du opsige din stilling med et kortere varsel inden for de første tre måneder af ansættelsesforholdet.

  Der vil ofte være aftalt et gensidigt varsel på 14 dage i prøveperioden i kontrakten. Dit opsigelsesvarsel skal kunne rummes inden for prøveperioden, og du vil derfor skulle sige op mindst 14 dage før prøveperiodens udløb. Er der aftalt en prøveperiode uden angivelse af et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i din kontrakt, vil du kunne sige op med én dags varsel.

 • Vi anbefaler, at du først siger din nuværende stilling op, når du har en klar aftale om dine løn- og ansættelsesvilkår med din nye arbejdsgiver.

  Privatansættelse
  Har du fået tilbudt et job i det private, er det særligt vigtigt, at du har færdigforhandlet og underskrevet ansættelseskontrakten inden du siger din stilling op. Mange af dine ansættelsesvilkår er et aftalespørgsmål mellem dig og din nye arbejdsgiver. Har du ikke færdigforhandlet (eller underskrevet) din kontrakt, inden du siger din nuværende stilling op, vil du derfor stå dårligere i en forhandling med din nye arbejdsgiver.

  Send din kontrakt til os, så får du en professionel vurdering af dine tilbudte vilkår.

  Offentlig ansættelse
  Som offentligt ansat psykolog er du omfattet af akademikeroverenskomsten. De fleste af dine vilkår er dermed allerede sikret, og det er derfor ikke lige så nødvendigt, at du har modtaget og underskrevet selve ansættelseskontrakten.

  Det er dog vigtigt, at din løn er færdigforhandlet, inden du siger dit nuværende job op. Det er den lokale TR på arbejdspladsen, der forhandler din løn. Hvis ikke der er en TR, vil lønforhandlingen blive varetaget af en konsulent i DP.

  Samtidig skal du sikre dig, at der er indgået en klar og ubetinget aftale om ansættelse på de aftalte vilkår. Det vil være tilstrækkeligt, hvis du har modtaget og accepteret et tilbud om ansættelse, hvor følgende fremgår:

  • Din stilling
  • Arbejdssted
  • Tiltrædelsestidspunkt
  • Løn
  • Overenskomst

  Husk: Skifter du job, skal du ændre din arbejdsplads på MitDP eller ved at skrive til dp@dp.dk

 • Siger du din stilling op, uden at have et nyt job på hånden, kan du få karantæne, før du kan få udbetalt dagpenge. Karantæneperioden i Akademikernes A-kasse er 3 uger. Du får ikke karantæne, hvis A-kassen vurderer, at du har en ”gyldig grund”.

  Vi anbefaler derfor, at du kontakter din a-kasse inden du siger op, så du ved hvad en opsigelse vil få af konsekvenser for din dagpengeret.

  På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig på jobnet.dk og oprette et cv. Du skal også udfylde en ledighedserklæring, som er en ansøgning om dagpenge. Få et overblik over, hvad du skal huske at gøre i løbet af dine første dage som ledig.

  Husk: Hvis du bliver ledig, skal du ændre din arbejdsplads på MitDP eller ved at skrive til dp@dp.dk

 • I opsigelsesperioden har du den samme loyalitetspligt, som du havde inden du sagde op. Det betyder, du er forpligtet til at opføre dig loyalt over din arbejdsgiver og ikke må ikke gøre noget, der kan skade virksomheden (herunder virksomhedens omdømme) i bred forstand.

  Loyalitetspligten indebærer blandt andet

  • Pligt til at omtale arbejdsgiver loyalt blandt kolleger
  • Pligt til at efterkomme arbejdsgivers retningslinjer og instrukser
  • Ikke at udtale sig negativt om arbejdsgiver overfor omverdenen, herunder klienter, samarbejdspartnere, leverandører, forretningsforbindelser, konkurrerende virksomheder m.v.
  • Ikke at påbegynde eller beskæftige sig med konkurrerende virksomhed

  Loyalitetspligten gælder, indtil du fratræder. Det er vigtigt, at du overholder loyalitetspligten. Hvis du ikke gør, kan det betragtes som en grov misligholdelse, og du kan blive bortvist.