Autorisation som psykolog

Sidst opdateret 01.03.2024 Af konsulent Kim Rønsholt

Som psykolog kan du søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet. Det er ikke en betingelse for at kunne arbejde som psykolog i Danmark, da ordningen er frivillig, men det er et lovkrav inden for nogle psykologfaglige arbejdsområder fx hvis du skal arbejde med børn og mindreårige.

Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision

Som psykolog kan du tidligst autoriseres to år efter, du har afsluttet din kandidatuddannelse i psykologi, og du skal have modtaget mindst 160 timers supervision.

Psykolognævnet, som hører under Socialministeriet, varetager autorisation af danske psykologer. På deres hjemmeside finder du en beskrivelse af de krav, der stilles til dig, før du kan opnå autorisation. Det er også her, du ansøger. Se alt om autorisation på Psykolognævnets hjemmeside

Formålet er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp

Efter gennemført autorisationsforløb er psykologen kvalificeret til selvstændigt at kunne påtage sig opgaver med udredning og intervention inden for de områder, hvor psykologer typisk arbejder.

Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau blandt autoriserede psykologer, fordi psykologen under autorisationen får træning i at anvende sin teoretiske viden i praksis under supervision af en autoriseret psykolog.

På den måde bliver psykologen i stand til at begrunde sine psykologfaglige tiltag i praksis på grundlag af teoretiske og metodiske overvejelser. Ordningen giver samtidig klienterne visse rettigheder i forbindelse med psykologbehandling.

Udredning og intervention

 • En autoriseret psykolog kan

  • tilrettelægge udredninger, der er realistiske og praktisk gennemførlige
  • foretage udredninger med relevans og præcision
  • anvende relevante metoder i forhold til det, der skal undersøges
  • bruge procedurer og/eller prøver efter deres hensigt
  • drage pålidelige konklusioner og begrunde interventioner og/eller foretage visitering
  • udarbejde skriftlig eller mundtlig afrapportering af udredningen, der besvarer den opgave, som ligger i opdraget.
 • En autoriseret psykolog kan

  • argumentere for relevante interventionsformer i forhold til udredningen og/eller opdraget
  • anvende forskellige metoder og interventionsformer
  • opstille mål for interventionen, der er realistiske, og som kan gøres til genstand for evaluering
  • evaluere relevansen af de anvendte interventionsformer.

Supervision

 • Psykologfaglig supervision har væsentlig betydning for psykologens mulighed for at kunne leve op til psykologlovens krav og for den løbende kvalitetssikring af arbejdet med borgere og organisationer. Det gælder uanset autorisation eller ej.

  Den psykologfaglige supervision er en professionel samtale, som er baseret på en mere eller mindre formaliseret kontrakt med aftale om mål, opgaver, roller og spilleregler.

  Formålet med denne særlige læringsproces er at udvikle psykologens færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention samt begrunde de konkrete tiltag.

  Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe og kan foregå ved intern eller ekstern supervisor i forhold til psykologens arbejdsplads.

  Ud over at kvalitetssikre og styrke psykologens muligheder for at anvende den teoretiske viden i praksis, så medvirker supervisionen også til at udvikle psykologens selvbevidsthed, reflektionsevne, personlige integritet, robusthed og etiske kompetencer – alt sammen egenskaber, der er nødvendige for at kunne arbejde kompetent og ansvarsbevidst som psykolog.

  Supervision hjælper fx psykologen til

  • at kunne vurdere, om det udførte arbejde er godt nok
  • at blive fagligt dygtigere
  • at styrke egne evner til at kunne reflektere, kommunikere mv.
  • at få hjælp til at finde ud af, hvad der suger energi samt finde egne reaktionsmønstre
  • at få hoved og hale på svære problemstillinger og dilemmaer
  • at få nye ideer og inspiration i arbejdet med borgere og organisationer
 • En supervisor for den ikke-autoriserede psykolog skal være autoriseret psykolog, før supervisionen kan tælle med i den autorisationsgivende uddannelse. Supervisor skal desuden have faglig kompetence inden for det område, der superviseres i.

  Supervisor for en i forvejen autoriseret psykolog skal helst være specialist- eller supervisorgodkendt psykolog, men kan også være en anden autoriseret psykolog med stor erfaring.

  Kollegiale samtaler og løbende faglige drøftelser af arbejdsopgaver psykologer imellem på arbejdspladsen kan ikke erstatte supervision. Læringsresultatet bliver tilfældigt, og disse samtaler har typisk også mange andre funktioner.

  Det kan være svært at se, hvornår man er i gang med en snak, og hvornår man er i gang med at lære af hinanden. Det fremgår derfor bl.a. også af retningslinjerne for autorisation, at den form for løbende faglige drøftelser ikke betragtes som supervision.

  Retningslinjerne indeholder langt flere bestemmelser og krav fx også i forhold til supervisor, supervisionens omfang, supervision i forbindelse med kursus mv. Tvivl om, hvorvidt psykologens konkrete arbejde lever op til retningslinjerne, eller om den planlagte supervision tæller med til autorisationen mv.

Vil du være med i fagfællesskabet?

Dansk Psykolog Forening er fagforening for 12.000 psykologer. Vi taler din sag og dit fag. Meld dig ind i det stærke fagfællesskab i dag og få gavn af de mange medlemsfordele.

Faglige og kontante fordele giver dig tryghed i arbejdslivet. Kurser og efteruddannelse giver dig holder dig ajour og giver dig ny inspiration.
Bliv medlem