Kompetencefonde

Sidst opdateret 05.07.2023 Af konsulent Kim Rønsholt

Du kan søge støtte til individuel kompetenceudvikling, hvis du er overenskomstansat i en kommune eller en region.

Kompetenceudviklingsstøtten er et resultat af OK21, hvor Akademikerne indtræder i den kommunale og regionale kompetencefond. Fondene skal yde støtte til akademikernes individuelle kompetenceudvikling, så det generelle kompetenceniveau og den enkelte akademikers employability løftes.

Hvor meget kan du søge støtte om?

Din mulighed for at søge støtte er tænkt som et supplement til den indsats og de midler, der allerede er i kommuner og regioner. Du kan søge op til 30.000 kroner pr. år til efter- og videreuddannelse. Efter- og videreuddannelse vil typisk være af længerevarende karakter og er oftest kompetencegivende, dvs. der opnås ECTS-points. Efter- og videreuddannelse kan også være kurser eller andre uddannelsesaktiviteter af korterevarende karakter. Til masteruddannelser giver fondene tilskud op til 50.000 kroner årligt. En master er en forsknings- og/eller kunstnerisk baseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Du kan også søge tilskud til et kortere uddannelsesforløb.

I kommunerne er det en forudsætning for støtte, at din arbejdsgiver medfinansierer 20 procent af udgifterne (kursusudgift, transport og materialer).

Hav ansøgningen klar!

Du skal være klar med din ansøgning, når puljen åbner for ansøgninger. Erfaringerne fra Den Statslige Kompetencefond er, at midlerne bliver afsat allerede første dag, da ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages efter først-til-mølle-princippet. Det er derfor vigtigt, at ansøger indsender sin ansøgning snarest muligt efter fondens åbning kl. 10 og dermed reserverer midlerne fra puljen.

Din ansøgning skal godkendes af både din TR/DP og din leder inden kompetencefondens åbning. Vi kan ikke garantere sagsbehandling, hvis du sender din ansøgning for tæt på ansøgningsfristen. Send den derfor i god tid og gerne en uge før.

Husk de særlige regler

  • Kursusudgiften skal du altid anføre uden moms (anerkendte udbydere, herunder DP anfører deres priser uden moms)
  • Kursusudgiften skal du altid dokumentere ved link til udbyder – bemærk at link ikke må ligge bag login.
  • Materialeudgifter skal altid dokumenteres ved link til udbyder – bemærk at link ikke må ligge bag login.
  • Transportudgifter og udgifter til overnatning skal altid overholde kommunen/regionens regler, og du kan med fordel uddybe konkret i ansøgningens fritekstfeltet. Fondene accepterer kun den lave kilometertakst.
  • Du kan udfylde flere ansøgninger, og du skal udfylde én ansøgning pr. udbyder af kompetenceaktivitet.
  • Du kan søge til en hel uddannelse, der påbegyndes senest inden for 9 måneder efter, at ansøgningen er uploadet med underskrifter. Herefter kan du ikke søge igen til denne uddannelse.
  • Du kan søge til specifikke dele af en uddannelse. Du kan søge til de dele, der påbegyndes indenfor 9 måneder efter, at ansøgningen er uploadet med underskrifter. Søger du til flere specifikke dele af samme uddannelse, skal du indsætte links til samtlige dele, der dokumenterer kursusudgift samt dato for, hvornår uddannelsen påbegyndes og slutter. Til f.eks. specialistuddannelsens fællesmoduler kan du søge til de enkelte kurser, der påbegyndes indenfor 9 måneder efter ansøgningen er uploadet med underskrifter.
  • Du må ikke selv medfinansiere den kompetenceaktivitet, du søger midler til. Arbejdsgiver skriver i ansøgningen under på at finansiere den del af aktiviteten, som ikke finansieres af fonden. Dette omfatter eventuelle supplerende udgifter til kursus, materialer, transport og overnatning.

Læs mere