Kompetencefonde

Publiceret 02.02.2022 Af konsulent Kim Rønsholt

Du kan søge støtte til individuel kompetenceudvikling, hvis du er overenskomstansat i en kommune eller en region. Der er åbent for ansøgning frist på det regionale område den 26. april kl. 10 og på det kommunale område den 5. april kl. 10. Senere i 2022 åbner søgemuligheden til staten.

Kompetenceudviklingsstøtten er et resultat af OK21, hvor Akademikerne indtræder i den kommunale og regionale kompetencefond. Fondene skal yde støtte til akademikernes individuelle kompetenceudvikling, så det generelle kompetenceniveau og den enkelte akademikers employability løftes.

Hvor meget kan du søge støtte om?

Din mulighed for at søge støtte er tænkt som et supplement til den indsats og de midler, der allerede er i kommuner og regioner. Du kan søge op til 30.000 kroner pr. år til efter- og videreuddannelse. Efter- og videreuddannelse vil typisk være af længerevarende karakter og er oftest kompetencegivende, dvs. der opnås ECTS-points. Efter- og videreuddannelse kan også være kurser eller andre uddannelsesaktiviteter af korterevarende karakter. Til masteruddannelser giver fondene tilskud op til 50.000 kroner årligt. En master er en forsknings- og/eller kunstnerisk baseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Du kan også søge tilskud til et kortere uddannelsesforløb.

I kommunerne er det en forudsætning for støtte, at din arbejdsgiver medfinansierer 20 procent af udgifterne (kursusudgift, transport og materialer).

Hav ansøgningen klar!

Du skal være klar med din ansøgning, når puljen åbner for ansøgninger 5. april 2022. Erfaringerne fra Den Statslige Kompetencefond er, at midlerne bliver afsat allerede første dag, da ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages efter først-til-mølle-princippet. Det er derfor vigtigt, at ansøger indsender sin ansøgning snarest muligt efter fondens åbning kl. 10 og dermed reserverer midlerne fra puljen.

Din ansøgning skal godkendes af både din TR/DP og din leder inden kompetencefondens åbning 5. april. Vi kan ikke garantere sagsbehandling, hvis du sender din ansøgning for tæt på ansøgningsfristen. Send den derfor i god tid og gerne en uge før.

Læs mere