Minimumsafregning

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Tim Pedersen

Fra 1. januar 2024 gælder minimumsafregningen kun for den almene ordning. Det er aftalt i Praksisoverenskomsten, at hver ydernummerpsykolog fra 2024 som udgangspunkt skal have en minimumsafregning (regionsandelen) på den almene ordning på 175.000 kr. årligt. Det krav gælder dog først, når du har haft dit ydernummer i 2 år.

Hvis en psykolog ikke har afregnet for mere end 175.000 kr. skal regionen undersøge, hvad der ligger bag den lave afregning.

Hvis det lave afregningsniveau ikke er begrundet i størrelsen af klientgrundlaget, manglende henvisninger fra områdets praktiserende læger eller psykologens personlige forhold så som længerevarende sygdom eller barsel, kan regionen indstille til det regionale samarbejdsudvalg, at psykologen får inddraget sit ydernummer.

En sag om fratagelse af ydernummer behandler det regionale samarbejdsudvalg først og efterfølgende Landssamarbejdsudvalget.