Minimumsafregning

Sidst opdateret 08.05.2023 Af konsulent Tim Pedersen

I Praksisoverenskomsten er det aftalt, at hver ydernummerpsykolog som udgangspunkt skal opnå en afregning med regionen på 175.000 kr. Det hedder minimumsafregning. Det krav gælder dog først, når du har haft dit ydernummer i 3 år. Den vederlagsfri ordning tæller med i forhold til at opnå minimumsafregningen på 175.000 kr.

Hvis en psykolog ikke har afregnet for mere end 175.000 kr. skal regionen undersøge, hvad der ligger bag den lave afregning.

Hvis det lave afregningsniveau ikke er begrundet i størrelsen af klientgrundlaget, manglende henvisninger fra områdets praktiserende læger eller psykologens personlige forhold så som længerevarende sygdom eller barsel, kan regionen indstille til det regionale samarbejdsudvalg, at psykologen får inddraget sit ydernummer.

En sag om fratagelse af ydernummer behandler det regionale samarbejdsudvalg først og efterfølgende Landssamarbejdsudvalget.