Omsætningsgrænse

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Tim Pedersen

Der er en omsætningsgrænse for, hvor meget den enkelte psykolog kan afregne med regionen inden for den vederlagsfri ordning. Det er grundet i begrænsede midler til den vederlagsfri ordning, og omsætningsgrænsen er derfor er aftalt for at sikre, at den økonomiske ramme overholdes, og at der ikke skal ske en kollektiv tilbagebetaling i form af nedregulering af honorarerne. Her kan du se grænser, beløb og tilskud.

Omsætningsgrænsen kan først beregnes endeligt, når reguleringen for oktober er kendt. Sammen med Regionernes Lønnings- og Takstnævn skønner vi, at omsætningsgrænsen for den vederlagsfri ordning i 2023 bliver ca. 148.000 pr. ydernummerpsykolog.

Hvis du rammer omsætningsgrænsen

Hvis du rammer omsætningsgrænsen, vil regionen ikke udbetale tilskud til behandling af yderligere vederlagsfri klienter omfattet af omsætningsgrænsen. Har du overskredet omsætningsgrænsen og fået udbetalt honorar for dette, har regionen ret til at foretage en modregning i de honorarer, du vil modtage for behandling af øvrige klienter.

Du skal derfor tage stilling til, evt. i dialog med dine klienter, om igangværende klienter skal hjælpes videre til en anden psykolog med ydernummer, eller om klienterne kan og vil fortsætte hos dig. Dette kan blandt andet afhænge af, hvor sent på året du har nået omsætningsgrænsen, klienternes individuelle situation samt om ventetider hos evt. modtagende psykologer.

Hvis du vil hjælpe klienterne videre til en anden psykolog med ydernummer, kan du bruge psykologieridanmark.dk eller sundhed.dk til at finde psykologer i dit område, som ikke har nået omsætningsgrænsen. Alternativt kan klienterne selv orientere sig i mulighederne. Du kan holde øje med udviklingen af dit behandlingsniveau i de fleste IT-systemer.