Omsætningsgrænse

Sidst opdateret 08.05.2023 Af konsulent Tim Pedersen

Der er en omsætningsgrænse for, hvor meget den enkelte psykolog kan afregne med regionen. Det er grundet i begrænsede midler til den vederlagsfri ordning. Omsætningsgrænsen er skabt for at sikre, at den økonomiske ramme overholdes, og at der ikke skal ske en kollektiv tilbagebetaling i form af nedregulering af honorarerne. Her kan du se grænser, beløb og tilskud.

Omsætningsgrænsen for den vederlagsfri ordning er pr. 1. januar 2022 140.000 kr. pr. ydernummerpsykolog. Den tidligere omsætningsgrænse for henvisningskategori 10-11 på den almene ordning er ophævet pr. 1. januar 2022.

Hvis du rammer omsætningsgrænsen

Hvis du rammer omsætningsgrænsen, vil regionen ikke udbetale tilskud til behandling af yderligere klienter omfattet af omsætningsgrænsen. Har du overskredet omsætningsgrænsen og fået udbetalt honorar for dette, har regionen ret til at foretage en modregning i de honorarer, du vil modtage for behandling af øvrige klienter.

Du skal derfor tage stilling til, evt. i dialog med dine klienter, om igangværende klienter skal hjælpes videre til en anden psykolog med ydernummer, eller om klienterne kan og vil fortsætte hos dig. Dette kan blandt andet afhænge af, hvor sent på året du har nået omsætningsgrænsen, klienternes individuelle situation samt om ventetider hos evt. modtagende psykologer.

Hvis du vil hjælpe klienterne videre til en anden psykolog med ydernummer, kan du bruge psykologieridanmark.dk eller sundhed.dk til at finde psykologer i dit område, som ikke har nået omsætningsgrænsen. Alternativt kan klienterne selv orientere sig i mulighederne.
Du kan holde øje med udviklingen af dit behandlingsniveau i de fleste IT-systemer.

Psykologordningens økonomiske rammer

Psykologordningens økonomi er ændret pr. 1. januar 2022. Fra denne dato er der to økonomiske rammer i den offentlige psykologordning. Den ene ramme er for den almene ordning og omfatter henvisningsårsagerne 1-11 med 60 % tilskud.

Den anden ramme er for den vederlagsfri ordning, hvor regionen betaler 100 % tilskud. Hvis en eller begge økonomiske rammer bliver overskredet, vil der ske en kollektiv nedregulering i honorarerne for psykologer med ydernummer. Dog er der mulighed for, hvis den vederlagsfri ramme overskrides, i et vist omfang af overføre midler fra den almene ordning til den vederlagsfri ordning. Dette forudsætter, at der er ledige midler i den almene ordning.