Psykologordningens økonomiske rammer

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Tim Pedersen

Der er to økonomiske rammer i den offentlige psykologordning. Her kan du se tilskud og rammer.

Den ene ramme er for den almene ordning, der omfatter henvisningsårsagerne 1 – 9, samt henvisningsårsagerne 10 – 11 bortset fra de 18 – 24-årige. Her yder regionen 60 % tilskud. Den anden ramme er for den vederlagsfri ordning, der omfatter 18-24-årige med henvisningsårsag 10-11 (angst og depression). Her yder regionen yder 100 % tilskud.

Rammerne udgør pr. 1. juli 2023 (oktober 2022 niveau)

  • Almen ordning (60 % tilskud): 297,26 mio. kr.
  • Vederlagsfri ordning (100 % tilskud): 79,67 mio. kr.

Hvis en eller begge økonomiske rammer bliver overskredet, vil der det efterfølgende år ske en kollektiv modregulering i honorarerne for psykologer med ydernummer, indtil det overskredne beløb er betalt tilbage.

For den vederlagsfri ordning er der, i tilfælde af overskridelse af rammen, i et vist omfang, mulighed for af overføre midler fra den almene ordning til den vederlagsfri ordning. Dette forudsætter, at der er ledige midler i den almene ordning.