Orlov og ophør

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Du kan godt få orlov fra dit ydernummer i bestemte tilfælde og normalt max i et år. Du skal sende en ansøgning med en begrundelse til DP. Her får du svar på, hvornår det er muligt at få orlov, og hvordan du ansøger. Hvis du vil opsige dit ydernummer, skal du skrive til din region.

Vil du opsige dit ydernummer?

Ønsker du at opsige dit ydernummer, kan det ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Du skal skrive til regionen med kopi til Dansk Psykolog Forening på bvm@dp.dk.

Orlov

Praksisoverenskomsten giver i nogle tilfælde ret til orlov fra ydernummeret og i andre tilfælde blot mulighed for orlov. Du skal så vidt muligt ansættes en vikar, og det er bedømmelsesudvalget der bedømmer og godkender vikaren.

Du har ret til orlov som følge af:

  • Graviditet
  • Barsel og adoption
  • Børnepasning
  • Længerevarende sygdom
  • Tvingende familiemæssige årsager

Du har mulighed for at få tilladelse til orlov som følge af:

  • Uddannelse
  • Egen udstationering
  • Ægtefælles udstationering

Orlov af andre grunde end de nævnte, vil normalt ikke blive bevilget.

Orlov er en legitim årsag til et lavt afregningsniveau. Regionen skal derfor ikke høre dig i tilfælde, hvor du under din orlov ikke opfylder minimumsafregningen.

Du skal sende din ansøgning om orlov til DP, som er sekretariat for bedømmelsesudvalget. Du skal skrive begrundelse, tidsperiode samt evt. forslag til en vikar. Orlovsperioden kan normalt ikke overstige 1 år.

Skema til ansøgning om orlov og godkendelse af vikar kan du få hos os i DP. Vikaren skal tillige indsende ansøgningsskemaer, som også bruges i forbindelse med ansøgning om ydernummer.

Vikaren arbejder under dit ydernummer

I forhold til regionen indtræder vikaren i dit sted under orlovsperioden. Vikaren modtager lægehenvisninger til ydernummeret og afregner med regionen. Vikaren arbejder under dit ydernummer og får altså ikke et selvstændigt ydernummer. Hvis ikke betalingen skal indsættes på din bankkonto, skal vikaren aftale det med regionen.

Udarbejd en aftale med din vikar, mens du er på orlov

Der kan være andre spørgsmål vedr. praksis og evt. også privatbetalende klienter, som du skal afklare, fordi de kan give anledning til konflikter. Vi anbefaler, at orlovshaver og vikar indgår en skriftlig kontrakt om vikarens rettigheder og pligter i orlovsperioden.

I skal også sørge for at få en aftale om den skattemæssige deling af indtægter og udgifter i forbindelse med årsregnskabet. Foreningen rådgiver ikke om private kontrakter men anbefaler at søge juridisk rådgivning hos en advokat.

I DP gør vi opmærksom på, at klienter har ret til at skifte psykolog, hvis de ønsker det. Skal der gives tilskud fra sygesikringen, kræver det dog, at klienten skifter til en anden psykolog med ydernummer.

Når du har fået bevilget orlov, vil DP give regionen besked, men det er en god idé, at du selv kontakter regionen for at forberede dem på orlovsansøgningen.

Vikaren skal opfylde alle overenskomstens krav.

Kontakt

Send os en mail, så kontakter vi dig.
Du er også velkommen til at sende os en mail.

Skriv til os