Regionale samarbejdsudvalg

Sidst opdateret 13.09.2022 Af konsulent Tim Pedersen

I alle regioner er der nedsat et regionalt samarbejdsudvalg med repræsentanter fra henholdsvis regionen og psykologer med ydernummer. Dansk Psykolog Forening udpeger 3 repræsentanter til samarbejdsudvalget i hver region ligesom at regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger 3 repræsentanter.

Overordnet set er det samarbejdsudvalgets opgave at holde øje med, hvordan praksisområdet fungerer i den pågældende region, herunder sikre, at overenskomsten bliver overholdt.

Herudover er det de regionale samarbejdsudvalg, der træffer afgørelse i sager om flytning af praksis internt i regionen ligesom at samarbejdsudvalget behandler sager, hvor regionen indstiller til fratagelse af et ydernummer på grund af for lav afregning.

De regionale samarbejdsudvalg mulighed for at tildele advarsel eller udtale misbilligelse, hvis en psykolog misligholder overenskomsten Er der tale om en sag af grovere karakter kan samarbejdsudvalget indstille følgende til Landssamarbejdsudvalget:

 1. At psykologen tilbagebetaler et beløb til regionen
 2. At psykologen pålægges en bod
 3. At psykologen mister sit ydernummer
 • Medlemmerne er valgt for overenskomstperioden 1. okt. 2019 – 1. okt. 2022 eller frem til overenskomsten fornyes.

  Region Hovedstaden

  Signe Hjortkjær, Psykologisk Klinik v/Signe Hjortkjær
  Frederiksborgvej 2E, 3200 Helsinge
  E-mail: mail@signehjortkjaer.dk 

  Louise Svendsen, Louise Svendsen, Rådgivning og Terapi
  Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg
  E-mail: LS@LSRT.DK

  Merete Strømming, Privat Praksis,
  Lergravsvej 57, 2., tv., 2300 København S
  Mail: Merete@Stroemming.dk

  Konsulent: Cornelia B. Persson, tlf. dir. 35 25 97 40
  E-mail: cbp@dp.dk

  Region Sjælland

  Karin Rasmussen, privat praksis,
  Nanortalikvej 26, Himmelev, 4000 Roskilde
  E-mail: info@psykolog-karinrasmussen.dk

  Helle Valdan, Psykologisk Klinik,
  Munkholmvej 19A, 4300 Holbæk
  E-mail: hex@huus-holm.dk

  Mette Bentzen
  Mimers Loft, Østergade 9B. 4700 Næstved
  E-mail: mette@mimersloft.dk

  Konsulent: Tim Pedersen, tlf. dir. 35 25 97 54
  E-mail: tpe@dp.dk

  Region Syddanmark

  Bodil Siedentopp, Anima – Psykologisk Klinik
  Vestergade 10, 6870 Ølgod
  E-mail: bsi@animanet.dk

  Hilda Oderkerk-Nygaard, Klinik for Psykisk Sundhed,
  Strandvejen 55, 6000 Kolding
  E-mail: oderkerk@me.com

  Margit Lange, Specialpsykologen,
  Orla Lehmannsgade 5, 4.,7100 Vejle
  Mail: info@margitlange.dk

  Konsulent: Tim Pedersen, tlf. dir. 35 25 97 54
  E-mail: tpe@dp.dk

  Region Midtjylland

  Anders Kjær Røge, M Psykologisk Klinik,
  Marselis Boulevard 37, 8000 Aarhus C
  E-mail: post@andersroege.dk

  Lars Dalsjø, Stressklinikken Dalsjö Rådgivning
  Søndergade 8, 1, 8000 Aarhus C
  E-mail: larsdalsjoe@gmail.com

  Jens Jacob Prasse, Psykologkonsultation
  Guldsmedegade 20, 8000 Århus C
  E-mail : prasse@psychologist.dk

  Konsulent: Mikkel Andreasen tlf. dir. 35 25 97 10
  E-mail: 
   mha@dp.dk

  Region Nordjylland

  Zenia Børsen, Psykolog Klinik Zenia Børsen,
  Hobrovej 23, 9000 Aalborg
  E-mail: zeniaboersen@hotmail.com

  Gregers Gertsen, Psykologcenter Limfjorden
  Jernbanegade 17, 9670 Løgstør
  E-mail: info@psykologcenter.com

  Lisbet Bang Hjardemål Riecke
  Center for Psykologi, Kriser – og Traumebehandling
  Åstrupvej 10, 7, 9800 Hjørring
  E-mail: lisbet.riecke@centerforpsykologi.dk

  Konsulent: Mikkel Hesselbæk Andreasen, tlf. dir. 35 25 97 10
  E-mail: mha@dp.dk