Det er vores anbefaling, at du siger nej til ansættelsesklausuler, fordi de begrænser dine muligheder fremadrettet. Hvis det ikke er muligt at undgå en klausul, så er der forskellige måder, som du kan forsøge at få klausulens omfang begrænset på.

Hvis du bliver præsenteret for en konkurrence- eller kundeklausul, så prøv at spørge ind til arbejdsgiverens behov for klausulen.

 • Måske er din arbejdsgiver kun bekymret for, at du tager ansættelse hos en konkurrent, der allerede står stærkt på markedet og ikke så bekymret for, at du starter din egen virksomhed. Så er det om at få skrevet ind i klausulen, at du gerne må starte egen konkurrerende virksomhed.
 • Hvis det derimod er en bekymring for, at du starter egen virksomhed, så få skrevet ind, at du gerne må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.
 • Gør eventuelt din arbejdsgiver opmærksom på markedsføringslovens regler om erhvervshemmeligheder, så arbejdsgiveren ved, at du selv uden en klausul ikke må videregive eller benytte erhvervshemmeligheder, som du har fået kendskab til i løbet af din ansættelse.

Ved konkurrenceklausuler er det en god ide at forsøge at få begrænset, hvilke konkurrenter den omfatter.

 • Afgræns klausulen til kun at gælde de største konkurrenter med navns nævnelse eller kun at gælde større virksomheder, således at du kan tage ansættelse i mindre virksomheder.
 • Afgræns klausulen til kun at omfatte ansættelse i en tilsvarende afdeling i den konkurrerende virksomhed, så du stadig kan blive ansat, men bare udenfor dit hidtidige arbejdsområde.
 • Få din arbejdsgiver til at lave en specifik liste over de virksomheder, der opfattes som konkurrerende virksomhed eller få indskrevet i kontrakten, at en sådan liste skal udleveres inden for en bestemt frist, hvis du en dag får behov for det.
 • Få indskrevet i klausulen, hvad der mere konkret menes med konkurrerende virksomhed og i den forbindelse få begrænset denne definition mest muligt.
 • Få afgrænset klausulen geografisk.
  Medmindre det fremgår af klausulen, at den kun dækker Danmark, så gælder den hele verden. Selvom du måske ikke på nuværende tidspunkt tænker på at rejse ud, så er det altid en god ide at få klausulen begrænset geografisk, så den f.eks. kun dækker Danmark eller andre bestemte navngivne lande. Det bedst ville være, at få den afgrænset så meget, at den kun dækker bestemte kommuner og regioner i Danmark.

Kundeklausuler dækker som udgangspunkt alle kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som du enten har haft direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med. Da dækningen er meget omfattende, ville det være en god ide at prøve at afgrænse kundegruppen.

 • Afgræns klausulen til kun at dække de konkrete kunder, som du har haft DIREKTE erhvervsmæssig kontakt med. Listen skal helst være så retvisende som muligt, så den udelukkende omfatter dine egne kunder og ikke de kunder, som kun dine kollegaer har haft kontakt med.
 • Måske er din arbejdsgiver bekymret for, at du tager kunderne med over i en ny virksomhed, men ikke at du tager ansættelse hos selve kunden.
 • Hvis du har haft dine egne kunder med ind i ansættelsen, er det vigtigt at du sørger for, at disse kunder bliver holdt uden for en kundeklausul, så du senere kan tage dem med videre i en ny ansættelse.
 • Lav en aftale om, at du gerne må tage ansættelse hos en anden virksomhed, der har et erhvervsmæssigt forhold til nogle af dine nuværende kunder, så længe du ikke selv kommer til at arbejde direkte eller indirekte med dem. Dermed er virksomheden som helhed ikke udelukket, men blot betjeningen af nogle specifikke kunder.
 • Få klausulen begrænset geografisk, så den kun dækker kunder med tilhørsforhold til bestemte regioner, kommuner eller postnumre.

Det ville være en rigtig god ide at prøve, at begrænse længden af den tid en klausul skal løbe.

 • Hvis din arbejdsgiver gerne vil indgå en klausul på ét år, så prøv at begræns den til 6 måneder eller mindre. Kompensationen bliver ganske vist mindre, men samtidig er du ikke så længe væk fra arbejdsmarkedet, at hullet på dit CV kommer til at stikke ud.
 • Lav en aftale om at klausulen først skal binde, når du har været ansat i en væsentlig længere periode end den der står i loven, f.eks. når du har været ansat 1 år eller 5 år først. Derved får du en reel chance for at vurdere om det her job er noget for dig, før du bliver bundet af klausulen.

Hvis det ikke er muligt at få begrænset klausulen, kan du også prøve at forhandle med din arbejdsgiver om at forhøje kompensationssatsen, så den ligger over lovens minimumssats. Hvis klausulen kan risikere at afskære dig helt fra at få et andet arbejde bagefter, er det godt at være dækket ordentligt ind. Du kan også prøve at aftale dig ud af tabsbegrænsningspligten. På den måde er du ikke forpligtet til at søge nyt arbejde i klausulens løbeperiode.

Hvis arbejdsgiveren lider et tab, er du under alle omstændigheder ansvarlig for det tab, som du påhører virksomheden ved videregivelse af erhvervshemmeligheder, så på den baggrund kan du forsøge at aftale dig ud af konventionalboden.

Kan du ikke helt undgå konventionalbod, kan det også være en mulighed at få udformet klausulen sådan, at konventionalboden kun skal betales én gang og ikke for hver måned. Det kan jo ske, at du ved en fejl har brudt din klausul og så gør en konventionalbod ondt. Hvis du får indarbejdet en frist til at ophøre med den adfærd, der udløser konventionalboden, har du mulighed for at rette op på det, uden at du bliver pålagt betalingen af konventionalbod.

I modsætning til en konkurrenceklausul, så gælder en kundeklausul stadig, selvom du bliver opsagt på grund af forhold, som ikke kan tilskrives dig. En idé kunne derfor være at lave en aftale om, at kundeklausulen ikke er bindende, hvis opsigelsen skyldes forhold, som du ikke har indvirkning på, f.eks. organisationsændringer, stillingsnedlæggelse eller besparelser.

Får du lavet en aftale med din arbejdsgiver, som begrænser klausulens omfang på forskellige måder, er det vigtigt, at disse aftaler bliver skrevet ind i klausulteksten. Hvis du f.eks. får lavet en aftale i en kundeklausul om, at du gerne må tage ansættelse hos selve kunden, så skal det stå i klausulen, så du ikke skal spørge din arbejdsgiver om tilladelse, hvis du f.eks. skal til ansættelsessamtale hos en af virksomhedens kunder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge