Titelbeskyttelse

Psykologtitlen og titelbeskyttelsen betyder meget for medlemmerne og for Dansk Psykolog Forening.

Dansk Psykolog Forening får ca. 20-30 henvendelser om året fra medlemmer, der oplever, at ikke-psykologer misbruger psykologtitlen. Det drejer sig som regel om misbrug af psykologtitlen på hjemmesider, Facebook eller LinkedIn.

I flere situationer er der tale om ikke-psykologer, som har gennemført forskellige former for psykologfaglige kurser og herefter kalder sig fx sportspsykolog, farvepsykolog eller mestringspsykolog. I andre situationer er der tale om ikke-psykologer, som i beskrivelsen af dem selv, giver indtryk af at være psykolog.

Det siger Psykologloven

Psykologloven fastslår, at man kun må kalde sig psykolog, hvis man er uddannet psykolog. Dvs. hvis man har bestået kandidateksamen i psykologi (cand.psych). Derudover kan kandidater fra nedlagte universitetsuddannelser til cand.pæd.psych. og mag.art. i psykologi også kalde sig psykolog. Herudover er der ikke andre uddannelser i Danmark, som giver ret til at bruge titlen psykolog.

Derudover er det ikke lovligt at anvende sammensatte ord som fx sportspsykolog, hvis man ikke er uddannet psykolog.

Titelmisbrug kan politianmeldes og straffes med bøde

Ved misbrug af psykologtitlen fremgår det af psykologloven, at tilfældet kan politianmeldes og vedkommende straffes med bøde.

Det står enhver frit for at anmelde misbruget til politiet, men de fleste vil gerne have DP til at gøre det.

I tilfælde hvor en ikke-psykolog som led i sin markedsføring giver indtryk af at være psykolog, men uden at misbruge psykologtitlen er dette ikke omfattet af psykologloven, men det kan i stedet være i strid med markedsføringsloven. Disse tilfælde er ofte i et gråzone-område og kan derfor være lidt sværere at forfølge.

Det gør Dansk Psykolog Forening ved titelmisbrug

Når DP får en henvendelse om misbrug af psykologtitlen, undersøger vi hjemmeside, kursuskatalog, bog eller hvilken sammenhæng titelmisbruget nu optræder i. Hvis det viser sig, at der er tale om misbrug af psykologtitlen, kontakter vi vedkommende og gør opmærksom på, at psykologtitlen er beskyttet.

I stort set alle tilfælde medfører dette, at vedkommende retter fejlen. I de få enkelte tilfælde hvor fejlen ikke bliver rettet, anmelder vi tilfældet til politiet. Inden for de sidste fire år har vi kun måttet politianmelde i en enkelt sag og også i denne sag er fejlen efterfølgende blevet rettet.

Vi har også i enkelte tilfælde kontaktet journalister eller andre, som gentagne gange har omtalt personer som psykologer, uden at det var korrekt.

Se Psykologloven.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge