Det er kun den, der ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen, har ret til at betegne sig som psykolog. (Psykologlovens § 21)

Kun den der:

  1. har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen,
  2. og som har gennemgået en af Psykolognævnet nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.

har ret til at betegne sig som autoriseret psykolog.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde (Psykologlovens § 23)

Det gør vi:

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du opdager misbrug af psykologtitlen.

Hvis der er tale om misbrug af titlen, tager vi kontakt og gør opmærksom på, at der er tale om en ulovlig brug af titlen, som skal ophøre.

Fortsætter misbruget af titlen, melder vi det til politiet.

Se Psykologloven.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge