Grundet begrænsede midler til behandling af depression og angst (kategori 10 og 11) er der sat en omsætningsgrænse for, hvor meget den enkelte yder kan afregne med regionen på de pågældende kategorier. Denne grænse gælder kun regionsandelen af omsætningen, og altså ikke patienternes egenbetaling. Dette er for at sikre, at den økonomiske ramme overholdes, og at der ikke skal ske en kollektiv tilbagebetaling i form af nedregulering af honorarerne.

Omsætningsgrænsen gælder dog ikke de vederlagsfri unge (18-20 år) der bliver henvist for angst og depression.

For 2019 er den årlige grænse 255.000 kr., som dog vil blive justeret lidt ift. reguleringsprocenten for 2019.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der langt fra er økonomi til, at alle klinikker afregner for 255.000 kr. på årsag 10-11. Derfor skal den enkelte yder ikke stile efter at nå omsætningsgrænsen.

Hvis du rammer omsætningsgrænsen, må du ikke behandle og afregne flere klienter henvist med angst og depression – igen dog undtaget de vederlagsfri unge. Alle igangværende klienter henvist med depression og angst skal hjælpes til videre færdigbehandling hos en anden psykolog med ydernummer.

Du kan bruge psykologieridanmark.dk eller sundhed.dk til at finde psykologer i dit område, som ikke har nået omsætningsgrænsen. Før du har nået omsætningsgrænsen, må du dog ikke afvise klienter med henvisning til, at omsætningsgrænsen findes.

Hvis du når op over omsætningsloftet inden årets udgang, vil regionen ikke udbetale penge for kategori 10 og 11 til dig.

Har du overskredet omsætningsgrænsen og fået udbetalt honorar for dette, har regionen ret til at modregne honorar for den behandling, der ligger ud over omsætningsgrænsen, i de honorarer du vil skulle modtage for behandling af henviste kategori 1-9.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge