Grundet begrænsede midler til behandling af depression og angst (kategori 10 og 11) er der sat en omsætningsgrænse for, hvor meget den enkelte yder kan afregne med regionen på de pågældende kategorier. Denne grænse gælder kun regionsandelen af omsætningen, og altså ikke patienternes egenbetaling. Dette er for at sikre, at den økonomiske ramme overholdes, og at der ikke skal ske en kollektiv tilbagebetaling i form af nedregulering af honorarerne.

Omsætningsgrænsen gælder dog ikke de vederlagsfri unge (18-21 år) der bliver henvist for angst og depression.

I 2020 blev det aftalt, at omsætningsgrænsen ekstraordinært hæves fra 308.220,30 kr. (april 2020 niveau) til 363.443 kr. for at give øget mulighed for behandling af angst og depression som følge af Covid-19. I 2021 blev omsætningsgrænsen igen sænket til 308.220,30 kr. (april 2020 niveau). Efter indgåelse af den midlertidige aftale for vederlagsfri psykologbehandling af de 22-24-årige med let til moderat depression er omsætningsgrænsen sænket yderligere til nu 300.018 kr. (april 2021 niveau). Dette er en konsekvens af, at behandling af de nu vederlagsfri unge i alderen 22-24 år ikke i indeværende år belaster rammen for angst og depression (henvisningsårsag 10-11). 

Når vi inden årets udgang har indgået en samlet aftale for vederlagsfri psykologbehandling af unge i alderen 18-24 år med let til moderat angst og depression informerer vi om den heraf følgende omsætningsgrænse for 2022.

 

Hvis du rammer omsætningsgrænsen

Hvis du rammer omsætningsgrænsen, må du ikke behandle og afregne flere klienter henvist med angst og depression – igen dog undtaget de vederlagsfri unge. Hvis du rammer omsætningsgrænsen inden årets udgang, vil regionen ikke udbetale flere penge for kategori 10 og 11 til dig. Du skal i den forbindelse tage stilling til, evt. i dialog med dine klienter, om igangværende klienter skal hjælpes videre til en anden psykolog med ydernummer, eller om klienterne kan og vil fortsætte hos dig. Dette kan blandt andet afhænge af, hvor sent på året du har nået omsætningsgrænsen, klienternes individuelle situation samt om ventetider hos evt. modtagende psykologer.

Hvis du skal henvise klienter til en anden psykolog med ydernummer kan du bruge psykologieridanmark.dk eller sundhed.dk til at finde psykologer i dit område, som ikke har nået omsætningsgrænsen.

Har du overskredet omsætningsgrænsen og fået udbetalt honorar for dette, har regionen ret til at modregne honorar for den behandling, der ligger ud over omsætningsgrænsen, i de honorarer du vil skulle modtage for behandling af henviste kategori 1-9.

 

Hold øje med afregningsniveauet

Hvis alle psykologer behandler op til omsætningsgrænsen, vil der komme en overskridelse af rammen og dermed en nedregulering af honorarerne, hvorfor der ikke skal stiles mod at ramme loftet.

Du kan holde øje med udviklingen af dit behandlingsniveau ved hjælp af dit IT-system. Her kan du eksempelvis lave en aktuel optælling af, hvor tæt du er på at nå omsætningsgrænsen. Du skal bede systemet om at vise dig, hvor meget du har behandlet inden for angst og depression siden årets begyndelse.

Derudover udsender Dansk Psykolog Forening en månedlig oversigt over det samlede forbrug på rammen for alle ydernummerindehavere. Da tallene leveres af Danske Regioner, som først skal indsamle og behandle dem, vil der dog være en forsinkelse i tallene på ca. to måneder.

 

Fejlhenviste klienter

Fejlhenviste klienter tæller, i henhold til aftalen mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner, ikke med i den økonomiske ramme. Det er derfor meget vigtigt, at fejlhenviste klienter afregnes som fejlhenviste klienter.

I de tilfælde, hvor du i en indledende samtale med patienten (eksempelvis over telefonen) finder, at der er sket en fejlhenvisning fra lægen, benytter du ydelsen ”Fejlhenvisning uden forløb”, hvorved henvisningen bliver lukket på Henvisningshotellet og ikke kan benyttes andre steder. For dette er der intet honorar. Der er her kun tale om en kort samtale og altså ikke en egentlig konsultation.

For kategori 10 og 11 skal du senest i anden konsultation have foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt der er sket en fejlhenvisning. I disse tilfælde skal der benyttes ydelserne ”Individuel konsultation, 1. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)” eller ”Individuel konsultation, 2. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)”. Disse honoreres som hhv. en første og en anden konsultation.

Hører klienten hjemme i målgrupperne arbejder du blot videre og afregner som hidtil.

 

Psykologordningens økonomiske rammer

Der er to økonomiske rammer i den offentlige psykologordning. Den ene ramme omfatter henvisningsårsagerne 1-9. Den anden ramme omfatter henvisningsårsagerne 10-11 (angst og depression). Hvis en eller begge økonomiske rammer bliver overskredet, vil der ske en kollektiv nedregulering i honorarerne for psykologer med ydernummer.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den individuelle omsætningsgrænse kun gælder for den økonomiske ramme for henvisningsårsag 10-11. Det skyldes, at der hidtil endnu ikke har problemer med at overholde den økonomiske ramme for henvisningsårsag 1-9.

Der er ikke penge nok på den økonomiske ramme for 10-11 til, at alle psykologer omsætter op til deres individuelle omsætningsgrænse, hvorfor der ikke skal stiles mod at ramme omsætningsgrænsen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge