En praksisdeklaration er en standardiseret information om dig som privatpraktiserende psykolog og din klinik til brug for klienter, myndigheder og andre sundhedspersoner, eksempelvis praktiserende læger.

Psykologer, der har et ydernummer, er forpligtet til at lade en praksisdeklaration vise på den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk, samt holde den opdateret. Der vil også blive vist praksisdeklarationer på autoriserede privatpraktiserende på fuld tid uden overenskomst, hvis de har meddelt foreningen et ønske om det.

Obligatoriske praksisoplysninger:

 • Praksisnavn, konsultationsadresse og telefonnummer (hentes fra regionens ydernummerregister)
 • Navn, alder og køn på indehaver af psykologen (hentes fra regionens ydernummerregister)
 • Evt. tilbud om elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling og –aflysning (e-mail og hjemmesideadresse) (OBS: psykologer skal senest inden udgangen af juni 2022 tilbyde elektronisk tidsbestilling, som kan anvendes af klienter, der har haft første konsultation)
 • Konsultations- og telefontider
 • I hvilket tidsrum det er hhv. svært eller let at opnå telefonisk kontakt
 • Om der opkræves udeblivelsesgebyr og størrelsen på dette
 • Oplysninger om ferie og længerevarende fravær
 • Udvendige og indvendige adgangsforhold, herunder handicapadgang
 • Oplysning om skønnet ikke-akut ventetid til 1. konsultation på hhv. kategori 1-9, 10 og 11 (skal opdateres hver anden måned)
 • Inden for hvilke områder, psykologen har efteruddannet og/ellers specialiseret sig
 • Særlige arbejds- og interesseområder (børn, unge, voksne, grupper)

Oplysninger om autoriserede, fuldtidspraktiserende psykologer (herunder organisationspsykologer) med og uden ydernummer kan ses på Dansk Psykolog Forenings egen portal psykologeridanmark.dk. I hvert enkelt tilfælde har medlemmet givet tilladelse til at blive vist på portalen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge