Regeringsgrundlag: Godt med løft til psykiatrien – triste forringelser for studerende

Publiceret 15.12.2022 Pressemeddelelse

Vi står i en mental sundhedskrise. Mange børn og unge mistrives, og psykiatrien er i knæ. Derfor er det positivt, at den nye regering har fremlagt et regeringsgrundlag, der blandt andet rummer et tiltrængt og finansieret løft til psykiatrien og en kommission for det gode børne- og ungdomsliv.

Dea Seidenfaden, fung. formand i Dansk Psykolog Forening roser regeringen for at sætte handling bag løfterne om at styrke psykiatrien med afsæt i det grundige faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen:

”Vi er meget tilfredse med, at regeringen vil prioritere en reel 10-årsplan for psykiatrien. Psykiatrien står ved en skillevej, hvor vi i langt højere grad skal sikre, at patienterne får tidlig hjælp, tværfaglig behandling af høj kvalitet, og de bedste muligheder for at komme tilbage til hverdagen. Der er brug for, at psykiatrien bliver løftet på samme måde, som man gjorde på kræftområdet”, siger Dea Seidenfaden, der understreger, at det ligeledes er afgørende at sætte ind mod den massive mistrivsel.

”At få knækket mistrivselskurven blandt børn og unge bør være en hastesag for regeringen. Derfor er det også glædeligt, at man vil nedsætte en kommission for det gode børne og ungdomsliv. Der er brug for både at kigge på forebyggelse, hurtig hjælp og samtidig også få mere viden om de mere grundlæggende samfundsårsager til den massive mistrivsel”, siger Dea Seidenfaden.

Derimod vækker regeringens forslag om at skære i SU’en og fjerne et år på udvalgte kandidatuddannelser stor bekymring:

”Den unge generation er i forvejen presset, og der er ikke behov for et yderligere pres. Vi ved endnu ikke, om psykologuddannelsen er ramt, men med de udfordringer, Danmark står i på trivsels- og sundhedsområdet, er der tværtimod brug for at hæve kvaliteten på psykologistudiet”, udtaler Dea Seidenfaden.

I regeringsgrundlaget lægger regeringen desuden op til en ”gennemgribende modernisering af psykologsystemet”, og at patienterne sikres egentlige rettigheder til hurtigere behandling.

Dansk Psykolog Forening mener, at det er afgørende at sikre hurtig behandling til mennesker, der lider af fx angst og depression. Det er dog afgørende, at de konkrete løsninger understøtter kvaliteten i behandlingen på baggrund af de specialiserede kompetencer psykologerne har. Dansk Psykolog Forening ser frem til at blive inddraget i samarbejde med regeringen om fremtidige løsningsforslag.

For yderligere kommentarer:

Kontakt Anne Randby Toft, pressechef, 24200430