Sådan taler du med dit barn om bekymringer for krig

Publiceret 24.02.2022 Af Christoffer Elmann Ranhauge

Den russiske invasion og krigen i Ukraine fylder meget i mediebilledet og i den offentlige samtale. Som forælder kan det være en god ide at tale med sine børn, hvis man oplever at nyhederne om sagen skaber bekymring hos dem.

Den russiske invasion og krigen i Ukraine fylder meget i medierne, og det kan være svært at undgå, at børn og unge bliver konfronteret med billeder og kommentarer om uroligheder og krig. Sådan lyder det fra psykolog Marie Tolstrup, der specialist og supervisor i psykoterapi med børn og unge.

Det kører i TV, der kan være snak om det i skolen, eller man kan overhøre sine forældre tale om emnet. Det store fokus på krig og konflikt kan føre til en uvished eller en utryghed blandt børn og unge,” siger Marie Tolstrup.

En snak kan skabe ro

For nogle børn kan det skabe mange spørgsmål og bekymringer at blive eksponeret for nyheder om krigen. I de situationer kan det være en god ide at man som forælder tager en snak med barnet for at skabe ro og tryghed igen.

Ifølge Helena Lund, der er psykolog og familiebehandler hos organisationen DIGNITY, er der ikke et entydigt svar på, hvordan man skal gribe en sådan samtale an. Men hun påpeger, at man skal sørge for at være i øjenhøjde med børnene.

Man skal tage udgangspunkt i det, som børnene selv har tænkt på eller bekymret sig over, og så skal man bruge børnenes eget sprog. På den måde bør man også undgå lange voksenforklaringer og komplicerede aspekter om politik eller lignende, for den slags kan risikere at forvirre børnene i stedet for at skabe ro,” siger Helena Lund.

Hun suppleres af Marie Tolstrup, der påpeger, at børnenes alder også spiller ind i forhold til, hvad man som forælder kan sige til sit barn om situationen.

Børn helt ned til 6-7 år kan stille ret relevante spørgsmål, hvor man som voksen kan blive overrasket over, hvad de spørger til. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke nødvendigvis kan rumme svarene, selvom de kan stille spørgsmålene. Når vi taler om børn i den alder, vil jeg holde det kort og præcist og minde dem om at det er en voksenbekymring,” siger Marie Tolstrup.

Lad barnet invitere

De to psykologer påpeger, at man som forælder skal være opmærksom på, hvornår man starter en samtale med barnet om krigen.

Hvis barnet er fuldstændigt uvidende om sagen, så er der ikke nogen grund til at bringe det ind i barnets bevidsthed. Man skal som forældre stå til rådighed med viden eller hjælp, hvis barnet pludselig overhører noget, der skaber en bekymring eller en utryg reaktion. Men det vil være smartest ikke at introducere ubehageligheder ud af det blå, uden at barnet selv har reageret eller overhørt noget om emnet,” siger Helena Lund.

Psykologernes råd til, hvad man skal være opmærksom på som forælder

  • Hold samtalen kort og præcis, og gør det klart for mindre børn, at der er tale om et voksenproblem.
  • Vær så relevant og ærlig som mulig. Fortæl barnet, hvad du ved, og hvad du er i tvivl om.
  • Fortæl, at barnet er i sikkerhed. Skab en tryghed i samtalen.

Opdateret den 8.3.22.