Specialistuddannelsen – information om overgangsordningen

Publiceret 15.06.2023 Af nyhedsredaktionen

Sekretariatet og fagnævnene får mange henvendelser vedrørende overgangsordningen, der udløber med udgangen af 2023. Specialistuddannelsesudvalget er ved at undersøge konsekvenserne af overgangsordningens udløb, og i løbet af efteråret vil der komme en nærmere beskrivelse og oversigt over hvilke konsekvenser, det har for de forskellige specialistuddannelser. Herunder kan du læse om de vigtigste ændringer.

De vigtigste ændringer

  • De to fællesmoduler: Børne- og ungemodulet og Voksenmodulet bliver fremover obligatorisk indhold på specialistuddannelser, der retter sig mod henholdsvis ”børn/unge” eller ”voksne”. Fleksibelt valg ophører for modulerne.
  • Praksis og supervision skal være gennemført efter autorisation på alle uddannelser.
  • Personligt udviklingsarbejde skal være gennemført i grupper med primært psykologer, og med højst 8 i gruppen.
  • Indholdet i specialiseringsmodulerne skal være gennemført med de kurser og uddannelser, der er beskrevet i ”Retningslinjerne for specialistuddannelserne 2020” under emneområder i specialiseringsmodulerne.

Vedrørende godkendelse af kurser i tværgående modul

Specialistuddannelsesudvalget har vedtaget, at det fortsat bliver muligt at få godkendt kurser og uddannelser til tværgående modul efter samme praksis som var gældende i fleksibelt valg. Dvs. der skelnes mellem indhold med relevans for henholdsvis voksen og børn- og ungeretning, og overskuddet af timer skal komme fra specialiseringsmoduler. Timerne vil automatisk blive tilføjet i ens digitale specialistuddannelsesoverblik så hurtigt det bliver muligt, og senest i forbindelse med scoring og godkendelse af en færdig ansøgning.

Mulighed for dispensation

Alle uddannelser administreres efter det samme regelsæt. Som medlem kan man af forskellige grunde have brug for at ansøge om dispensation. Dette gøres ved at sende en mail til specialistuddannelser@dp.dk, hvori man kort redegøre for det, der søges dispensation for samt en kort begrundelse herfor. Sagsbehandlingen af ansøgninger vil blive individuelt vurderet af det pågældende fagnævn eventuelt med inddragelse af Specialistuddannelsesudvalget. Sagsbehandlingstiden ligger typisk indenfor 3 måneder.