Studerende får fuld stemmeret

Publiceret 04.10.2021 Af nyhedsredaktionen

Der lød høje klapsalver til Dansk Psykolog Forenings generalforsamling, da det blev vedtaget, at studentermedlemmer nu får fuld stemmeret. Generalforsamlingen blev afholdt i Øksnehallen i København lørdag og søndag d. 11 og 12. september.

Den fulde stemmeret betyder, at de studerende kan stemme på lige fod med andre medlemmer, når det gælder budget, regnskab, arbejdsprogram samt valg af formand og kritiske revisorer. Tidligere har studerendes stemme vægtet 1/3 del.

De studerende kan fortsat ikke stemme til valg af bestyrelse, da de selv afholder valg af to studenterrepræsentanter, der er en del af bestyrelsen.

Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening, mener, at det er vigtigt, at de studerende nu har fået fuld stemmeret.

”Det er med til at motivere de studerende til at deltage, og det er strategisk meget relevant for foreningen at motivere deltagelse med henblik på at understøtte, at de beslutninger, der træffes, er fremtidssikrede og også retter sig mod de interesser og holdninger, som foreningens fremtidige kandidatmedlemmer orienterer sig imod,” siger Eva Secher Mathiasen.

Også Karla Braga, der er formand for Dansk Psykolog forenings studentersektion, er glad for udfaldet.

”At vi nu har fuld stemmeret, betyder, at vi i langt højere grad kan få de studerende med. Også i overgangen fra studie til arbejdsliv. Jeg kan allerede mærke, at flere studerende har fået øjnene op for os. Og det har kæmpe betydning, for vi står stærkest som en fagforening, hvis vi har bred opbakning – også fra de psykologistuderende,” siger Karla Braga.

Der er i dag 1640 studentermedlemmer i Dansk Psykolog Forening.