Tidligere formand for Dansk Psykolog Forening er død: ”Bente Ørum trak et tungt læs”

Publiceret 03.06.2022 Af redaktionen

Bente Ørum stod i spidsen for Dansk Psykolog Forening fra 1986 til 1991, en periode, som ifølge en senere formand var en ”overgangsfase for den professionalisering, som siden kom”. Onsdag døde Bente Ørum, 75 år gammel.

Bente Ørum, formand for Dansk Psykolog Forening i perioden 1986-1991, døde pludseligt onsdag – 75 år gammel. Der er bisættelse onsdag den 8. juni kl. 13 i Trinitatis Kirke ved Rundetårn.

Det oplyser hendes familie.

I 2017 kaldte Bente Ørum årene som formand for Dansk Psykolog Forening for ”udfordrende” og ”et af de sjoveste job, jeg har haft”.

”Jeg ville gerne være med til at få psykologer til at være mere solidt plantede i samfundet – accepterede, dygtige, med tro på sig selv og tillid fra andre. I de fem år (1986-1991, red.) kom vi et stykke ad vejen. Jeg tror, Psykologforeningen var mere afklaret om vejen og kursen, da jeg gik, end da jeg kom,” skrev hun i en beretning fra 2017.

Ifølge Bente Ørum blev psykologer mere accepterede, ”stuerene” og etablerede – ”afpolitiserede måske” – fra slutningen af 1980’erne og årene frem.

Hun fremhæver, at kampene på venstrefløjen stilnede af, og at der blev plads til det psykologfaglige, som hele tiden havde været der.

”Meget lå i tiden, så det ville nok være sket uden mig. Men det var godt at være med til at skubbe på.”

I Bente Ørums formandsperiode var der årlige generalforsamlinger. Siden blev de afholdt hvert andet år og i nyere tid hvert tredje år – senest i 2021.

Ifølge Johanne Bratbo, formand for Dansk Psykolog Forening 1996-2002, var Bente Ørum formand i en tid med høj arbejdsløshed blandt psykologer.

”Den høje arbejdsløshed havde naturligvis en indvirkning på de krav, der blev stillet til foreningen. Det var en heftig tid. Det var også før, vi fik Psykologloven (1. januar 1994, red.); der var ikke en titelbeskyttelse på det tidspunkt. Der var en meget stærk politisering af foreningsarbejdet i de år, Bente Ørum var formand,” siger Johanne Bratbo, der i dag er formand for Komité for Etik.

Perioden fra 1986 til 1991 er med Johanne Bratbos ord ”en overgangsfase for den professionalisering, som siden kom”.

”Bente Ørum trak utvivlsomt et tungt læs i forhold til, at vilkårene var hårde for psykologerne herhjemme.”

I Bente Ørums formandsberetning peger hun på flere centrale fagpolitiske spørgsmål, som fyldte i årene fra 1986 til 1991, bl.a. autorisation, ledelse og sygesikringsordning.

Det hele dog under samme paraply, nemlig professionalisering fra mange vinkler.

”Ville psykologerne være professionelle som fx læger, tandlæger, advokater? Og hvis vi ville, hvordan kom vi så derhen, dvs. tacklede vi udfordringerne fra politikere og andre faggrupper.”

På vegne af DP’s medlemmer både dengang og i dag vil vi gerne takke Bente Ørum for den store indsats for psykologerne og psykologien. Mange af de samme temaer er aktuelle i dag, og den udvikling, som Bente Ørum beskrev, er stadig i gang. I dag ses psykologer som en etableret del af det danske velfærdssamfund og er accepteret og efterspurgt i nøgleroller bredt set. Men det kan stadig blive bedre. Vi sender en tanke til Bente og vores medfølelse til de efterladte.