Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision. En psykolog kan tidligst autoriseres 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og skal have modtaget mindst 160 timers supervision.

Psykolognævnet, som hører under Socialministeriet, varetager autorisation af danske psykologer.

Krav til autorisation

På Psykolognævnets hjemmeside kan du finde en beskrivelse af, hvilke krav der skal opfyldes for at opnå autorisation. Der er blandt andet krav om, at psykologen skal have modtaget 160 timer supervision. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at man, såfremt man senere hen skulle være interesseret i at blive specialist, kun indsender dokumentation til Psykolognævnet for 160 timer, også selvom man skulle have modtaget mere end 160 timers supervision. Supervisionstimerne ud over de 160 timer, som er erhvervet efter kandidateksamen og før autorisationen, vil kunne anvendes til specialistgodkendelse, hvis supervisor opfylder kravene.

Der er i forbindelse med de enkelte specialistuddannelser særlige krav til supervisionen, kravene findes i specialistuddannelsespjecen under de enkelte specialer.

Hvis du har gennemført en længerevarende efteruddannelse, der opfylder kravet til specialistuddannelsen i psykoterapi, inden du blev autoriseret, må supervisionstimerne herfra ikke være medtaget i autorisationsansøgningen. Hvis de har været benyttet til autorisation, vil kurset ikke blive godkendt i 12.4.4.2.2. Grundlagsteori.

Bemærk

Der har været og kan fortsat være en uens praksis i Psykolognævnet i forbindelse med godkendelse af eksterne supervisionstimer. Således har nogle psykologer fået godkendt deres eksterne supervisionstimer, mens andre ikke har, selvom omstændighederne synes at ligne hinanden. Vi skal derfor opfordre vores medlemmer til at søge nødvendig vejledning hos Psykolognævnet, forinden der indgås aftale om et eksternt supervisionsforløb.

Flere oplysninger

Ønsker du nærmere oplysning om retningslinjer for opnåelse af autorisation, love og bekendtgørelse i relation til autorisation, kan du klikke dig ind på Psykolognævnets hjemmeside.

Ansøgningsblanketter og vejledning skal rekvireres hos:

Postadresse:
Psykolognævnet
Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Tlf.:  3341 1200 (Ankestyrelsens hovednummer)

Besøgsadresse (efter aftale):

Ankestyrelsen København
Teglholmsgade 3
2450 København SV

Opret en profil på psykologeridanmark

Vær opmærksom på, at du som autoriseret selvstændig psykolog kan tilmelde dig hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk og få en profil. Her kan du markedsføre din selvstændige virksomhed overfor borgerne.

Send en mail til Mette Gorski eller Marianne Rostock på info@dp.dk for at få adgang til at oprette en profil. Du kan også ringe på 35 26 99 55.

SIKRER NIVEAU & RETTIGHEDER

Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau blandt autoriserede psykologer.

Ordningen giver samtidig klienten visse rettigheder i forbindelse med psykologbehandling.

Rettighederne er fastlagt i Lov om psykologer m.v., Lov nr. 494 af 30. juni 1993.

Her kan du se en optagelse af det online fyraftensarrangement med Psykolognævnet, som blev afholdt den 24. juni 2021 om regler, retningslinjer og proces for psykologers autorisation. Optagelsen varer ca. 1 1/2 time i alt.

Vær opmærksom på, at optagelsen er et produkt af et live online arrangement og er ikke produceret specifikt mhp. videooptagelse. 

RELATEREDE SIDER

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge