Psykologtitlen er en beskyttet titel. Kun personer med de godkendte uddannelser må bruge betegnelsen ”psykolog”.

Cand.psych.

Man kan opnå kandidatgraden i psykologi ved universiteterne i København, Odense (Syddansk Universitet) Århus og Aalborg. Med en kandidatgrad i psykologi har man ret til at kalde sig og fungere som psykolog.

Mag.art. i psykologi

Uddannelsen til mag.art. i psykologi på samme universiteter er nu nedlagt, men tidligere kandidater herfra har samme ret til at kalde sig og fungere som psykolog.

Cand.pæd.i psykologi

I daglig tale cand.pæd.psych.
Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere Danmarks Lærerhøjskole) uddannede i 2004 de sidste cand.pæd.psych’ er, der kan kalde sig og fungere som psykolog. Uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitet er nu lavet om og nye kandidater herfra er ikke længere berettiget til hverken at kalde sig eller fungere som psykolog. (Se nedenfor under cand.pæd.i pædagogisk psykologi).

B.A. i psykologi

Ved universiteterne i København, Odense, Århus og Aalborg kan man desuden efter 3 års studier afslutte en grad som bachelor i psykologi. Man må ikke kalde sig psykolog, men bachelor i psykologi. Man må ikke fungere som psykolog, men må gerne eksempelvis undervise i psykologi.

Alle ovenstående kandidater og bachelorer er optagelsesberettigede i Dansk Psykolog Forening.

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Danmarks Pædagogiske Universitet har etableret en ny uddannelse, hvor de første kandidater blev færdige i 2004. Kandidaterne må ikke kalde sig psykolog.

Psykologi på RUC

På Roskilde Universitetscenter er det muligt at læse psykologi plus et andet fag, der giver tilladelse til forskellige titler. Titlen er bl.a. afhængig af basisuddannelse. Mulighederne er mange, men fælles er, at kandidaterne ikke må kalde sig psykolog.

Efteruddannelse – specialistuddannelse

Efter opnåelse af kandidatgrad kan psykologen gennem praktisk arbejde og modtaget supervision opnå offentlig autorisation. Retningslinjerne er udarbejdet og administreres af Psykolognævnet.

DP har udviklet en række specialistuddannelser som en yderligere overbygning på kandidatgraden og autorisationen. Der henvises til siden Specialist og supervisor.

Danske Regioner udbyder en skræddersyet specialpsykologuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri. Læs mere om uddannelsen her.

HVEM MÅ KALDE SIG PSYKOLOG?
PSYKOLOGTITLER PÅ DANSK OG ENGELSK

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge