Psykologtitlen er en beskyttet titel. Kun personer med de godkendte uddannelser må bruge betegnelsen ”psykolog”. Du finder alle titler på dansk og engelsk her.

Cand.psych.

Man kan opnå kandidatgraden i psykologi ved universiteterne i København, Odense (Syddansk Universitet) Aarhus og Aalborg. Med en kandidatgrad i psykologi har man ret til at kalde sig psykolog.

Mag.art. i psykologi

Uddannelsen til mag.art. i psykologi på samme universiteter er for mange år siden nedlagt, men kandidater herfra har samme ret til at kalde sig psykolog.

Cand.pæd. i psykologi

I daglig tale cand.pæd.psych. Disse kandidater har ret til at kalde sig psykolog.
Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere Danmarks Lærerhøjskole) uddannede i 2004 de sidste cand.pæd.psych’ er.

Uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitet blev lavet om og nye kandidater herfra er ikke længere berettiget til hverken at kalde sig eller fungere som psykolog. Titlen er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og er altså ikke en psykologtitel. (Se nedenfor under cand.pæd. i pædagogisk psykologi).

BSc. i psykologi

Ved universiteterne i København, Odense (Syddansk Universitet), Aarhus og Aalborg kan man desuden efter 3 års studier afslutte en grad som bachelor i psykologi.

Man må ikke kalde sig psykolog, men bachelor i psykologi eller BSc. i psykologi. Man må ikke fungere som psykolog, men må gerne eksempelvis undervise i psykologi.

Alle ovenstående kandidater og bachelorer er optagelsesberettigede i Dansk Psykolog Forening.

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Danmarks Pædagogiske Universitet har etableret en ny uddannelse til cand.pæd. i Pædagogisk Psykologi, hvor de første kandidater blev færdige i 2004.

Kandidaterne må ikke kalde sig psykolog. DPU er organisatorisk placeret under Aarhus Universitet.

Psykologi på Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder psykologi på bachelorniveau og på kandidatniveau, men altid i kombination med et andet fag. Gennemførelsen af såvel bachelor som kandidatdelen, giver ikke ret til at kunne betegne sig som psykolog.

På RUC er det derfor muligt at læse psykologi på såvel bachelor som kandidatniveau plus et andet fag, der giver tilladelse til forskellige titler. Mulighederne er mange, men fælles er, at kandidaterne ikke må kalde sig psykolog.

Efteruddannelse – specialistuddannelse

Efter opnåelse af kandidatgraden i psykologi (cand.psych.) kan psykologen gennem praktisk arbejde og modtaget supervision opnå offentlig autorisation. Retningslinjerne er udarbejdet og administreres af Psykolognævnet.

Udover at være autorisationsmyndighed, så er Psykolognævnet desuden tilsynsmyndighed ift. autoriserede psykologer.

DP har udviklet en række specialistuddannelser som en yderligere overbygning på kandidatgraden og autorisationen. Der henvises til siden Specialist og supervisor.

Fra og med 2011 har det været muligt at gennemføre offentlige specialpsykologuddannelser i voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Regionerne står for administrationen af specialpsykologuddannelserne. Sekretariat og information om uddannelserne findes på specialpsykologuddannelsen.dk. De færdiguddannede kan betegne sig som specialpsykologer.

HVEM MÅ KALDE SIG PSYKOLOG?
PSYKOLOGTITLER PÅ DANSK OG ENGELSK
INT. PSYKOLOGORGANISATIONER

Organisationer for  europæiske psykologforeninger (www.efpa.eu) og worldwide (www.iupsys.net).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge