Forskerpriser 2023

Vær med til virtuelt årsmøde og deltag gratis torsdag d. 16. november 2023.
Her vil junior- og seniorforskerpriserne også blive uddelt.

Forskerpriser 2023

Til årsmødet uddeler Dansk Psykolog Forening igen en juniorforskerpris og en seniorforskerpris for at hylde både forskningsmæssige talenter og mere erfarne forskere der bidrager til psykologien som en forskningsunderstøttet profession.

Du kan på eget initiativ eller sammen med fagfæller indstille kandidater ved at udfylde og indsende formularen nedenfor. Deadline 1. september 2023.

  Indstiller(e)

  Dit navn samt evt. titel, arbejdssted, sektion, fagligt selskab

  Årstal for ph.d.-grad og titel (evt. forventet årstal)

  Vejledende kriterie på +8 år fra opnåelse af ph.d.-grad for indstilling til seniorpris, fraregnet barsels- og sygdomsperioder.

  Begrund din indstilling ud fra hvordan kandidaten opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • bidrag til afdækning af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer
  • bidrag til udviklingen af kvalitet i psykologernes praksis
  • bidrag til udviklingen af psykologi som videnskab
  • anvendt en original tilgang til forskningen
  • åbent, selvvagt kriterium

  For juniorprisen vil kriterierne også inkludere juniorforskere med potentiale til at opfylde et eller flere af de nævnte kriterier.

  (Max. 500 ord)

  Vedhæft kandidatens CV samt evt. publikationsliste i en samlet fil

  NB: Dine filer må max fylde 5MB