Program til årsmøde 2023

Psykolog i identiteternes tid - normer, former og forskning
Deltag gratis online torsdag den 16. november 2023 kl. 10:00-15:30

Dansk Psykolog Forening byder velkommen og rammesætter dette års tema om at være psykolog i identiteternes tid.

 

Fokuserede, forskningsbaserede oplæg, der er sat sammen for at inspirere med en række vidt forskellige faglige perspektiver inden for det overordnede tema.

De fire ForskerTalks har alle det til fælles, at de via nyeste forskning involverer psykologiske perspektiver og stiller ind på at være psykolog i en tid med stor fokus på normer og former inden for identitet.

Chalotte Glintborg

Hvordan påvirkes identiteten ved sygdom og funktionsnedsættelse?

Sygdom og funktionsnedsættelser er ikke alene et fysisk problem, men påvirker også personers identitet og selvforståelse.

Forskeren bag: Chalotte Glintborg, cand.pæd.psych., ph.d., lektor i Rehabiliteringspsykologi og forskningsgruppeleder på Aalborg Universitet.

Inspiration:
Chalotte Glintborgs publikationer

Videnscenter for Psykologisk Rehabilitering, Recovery og Interdisciplinært Samarbejde
Dorthe Kirkegaard Thomsen

Hvordan kan narrativ identitet være en ressource for personlig recovery?

Denne talk giver en introduktion til narrativ identitet og hvordan denne påvirkes negativt af psykisk lidelse. Samt hvordan narrativ identitet kan være en ressource for personlig recovery, herunder håb og positiv identitet.

Forskeren bag: Dorthe Kirkegaard Thomsen er professor på Aarhus Universitet og har narrativ identitet, som sit forskningsområde.

Inspiration:
Artikel i Psykologernes Fagmagasin P: Narrativ identitet, psykisk lidelse og personlig recovery

Storying Mental Illness and Personal Recovery
Signe Allerup Vangkilde

Hvordan sker identitetsskabelse ved opmærksomhedskontrol og -forstyrrelser?

I en verden fuld af information, som vi skal forholde os til, og distraktioner der kan lede os på afveje, er evnen til at kontrollere vores opmærksomhed helt central. Vi oplever alle variationer i hvor godt, det lykkes for os, men hvornår bliver tab af kognitiv kontrol en forstyrrelse, og hvordan påvirker det ens udviklingsmuligheder, når kontrollen ikke er så fleksibel som den skal være?

Forskeren bag: Signe Allerup Vangkilde er professor på Københavns Universitet og forsker i kognitionspsykologi.

Inspiration:
Signe Vangkildes forskningsprofil og publikationer

Henrik Høgh-Olesen

Fortrængning, selvbedrag og livsløgn - hvordan skjuler mennesker noget for sig selv?

At mennesker lyver for hinanden, er et velkendt fænomen; men at mennesker lyver for sig selv er et paradoks og et kort for tanken. Den der lyver, og den der lyves for, er jo én og samme, så hvordan er det muligt at skjule noget for sig selv?

Forskeren bag: Henrik Høgh-Olesen er professor på Aarhus Universitet og forsker i social- & personlighedspsykologi.

Inspiration:
Fortrængning, selvbedrag og livsløgn

På parallelsessionerne får du endnu mere viden om det aktuelle emne og redskaber til at omsætte den til praksis.

1. Perspektiver på identitetskonstruktion hos personer, der rammes af funktionsnedsættelser

Chalotte Glintborg, cand.pæd.psych., ph.d., lektor i Rehabiliteringspsykologi og forskningsgruppeleder på Aalborg Universitet står for denne parallelsession.

Hvad bidrager til en forandret identitet, når et menneske rammes af en funktionsnedsættelse? Oplægget vil eksemplificere identitetspåvirkning via Chalotte Glintborgs forskning indenfor personer med erhvervet hjerneskade samt pårørende. En erhvervet hjerneskade opstår pludseligt og fra det ene øjeblik til det andet befinder man sig midt i et langstrakt behandlings- og rehabiliteringsforløb, revet væk fra det liv man levede. Her begynder en proces, hvor man ikke kun skal komme sig over de umiddelbare fysiske og neurologiske følger af hjerneskaden, men også fra de vidtrækkende konsekvenser det har for en som menneske. Ikke kun det pludseligt forandrede liv påvirker ens identitet, men også forandrede blikke fra pårørende, omverdenen og mødet med det professionelle hjælpesystem.

Parallelsessionen gør dig klogere på, hvordan du som psykolog understøtter identitetskonstruktion i forbindelse med sygdom.

2. Narrativ identitet, psykisk lidelse og personlig recovery: Teori og praksis implikationer

Dorthe Kirkegaard Thomsen, professor på Aarhus Universitet og forsker i narrativ identitet.

På parallelsessionen får du en præsentation af teoretiske forståelser af, hvordan narrativ identitet påvirkes af psykisk lidelse og er central for personlig recovery. Herunder vil betydningen af kulturelle master narrativer om psykisk sygdom og vikarierende historier blive berørt. Med afsæt i teorien introduceres en narrativ intervention udviklet til at støtte arbejdet med personlig recovery.

Parallelsessionen giver praksisinspiration og -redskaber til at arbejde narrativt med personlig recovery.

3. Opmærksomhedskontrol og -forstyrrelser

Signe Allerup Vangkilde, professor på Københavns Universitet.

Parallelsessionen følger op på hvordan opmærksomhedskontrol og -forstyrrelser har betydning for identitetsskabelse, og hvordan det påvirker det ens udviklingsmuligheder, når den kognitive kontrol ikke er så fleksibel som den skal være.

4. Fortrængning, selvbedrag og livsløgn - sandhed og narrativitet i liv og praksis

Henrik Høgh-Olesen, professor på Aarhus Universitet og forsker i Social- & Personlighedspsykologi.

Skal man altid fortælle sandheden? Hvad er vigtigst: Den objektivt, faktuelle realitet eller den subjektivt, funktionelle realitet? Hvad er eksistentiel pragmatisme? Den absolutte sandhed versus den optimale sandhed? Henrik Høgh-Olesen uddyber temaet fra ForskerTalken med illustrerende kasuistikker.

Parallelsessionen øger indsigten i de grundlagsproblemer, der knytter sig til psykologiske konstruktioner som "Det ubevidste", "Fortrængning", "Sandhed" og "Bedrag".

5. Kønsidentitet blandt børn og unge med køns- og kropsubehag

Mette Ewers Haahr, overlæge, Ph.D., Lektor, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København og Helene Almind Jansen, autoriseret psykolog, ekstern lektor og specialist i psykoterapi med børn, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København.

Inden for de sidste fem år er der sket en eksplosiv stigning i antallet af børn og unge, der beskriver ubehag ved deres køn og krop. Under betegnelsen kønsidentitet og oplevelsen af at være født i den forkerte krop, ønsker et stigende antal børn og unge medicinsk behandling til at ændre deres krops- og kønsudtryk.

Denne session sætter fokus på de tendenser og teorier, der aktuelt er på feltet og bidrager med mulige svar på, hvad og hvordan vi kan forstå begreber som kønsidentitet og kønsselvopfattelse.

 

Bedømmelsesudvalget består af professor og viceinstitutleder på Institut for psykologi, Aarhus Universitet, cand.psych. ph.d., Mimi Yung Mehlsen, lektor på Institut for psykologi, Københavns Universitet, cand.psych. ph.d., Laila Øksnebjerg og professor emeritus på Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet, cand.psych. Erik Lykke Mortensen. De to modtagere præsenterer derefter deres prisvindende forskning.
Foto: Nils Meilvang

Mette Skovgaard Væver modtager årets seniorforskerpris

Mettes Skovgaard Væver er valgt som modtager af DP’s seniorforskerpris 2023. Mettes forskning centrerer sig om tidlig indsats og sætter forældreevne og mental sundhedsfremme hos spæd- og småbørn på den forsknings- og samfundsmæssige dagsorden både nationalt og internationalt.

Med prisen får Mette Skovgaard Væver en anerkendelse for sit bidrag til et strategisk vigtigt praksisområde inden for psykologien særligt i form af udbredelsen af ADBB-metoden og ”Forstå din baby”.

Gennem sin karriere har Mette udviklet værktøjer til fagprofessionelle og omsorgspersoner målrettet det lille barns sociale og følelsesmæssige behov. Mettes arbejde har omfattende samarbejdsmæssige snitflader inden for og ud over det psykologiske felt og har allerede haft stor samfundsmæssig betydning, idet vi via hendes forskning som samfund kan blive bedre til tidligt at opdage og hjælpe børn i risiko for mistrivsel.

Ingeborg Farver-Vestergaard modtager årets juniorforskerpris

Ingeborg Farver-Vestergaard er valgt som modtager af juniorforskerprisen 2023. Ingeborgs forskning gør en afgørende forskel for en af Danmarks største og mest udsatte patientgrupper og deres pårørende samt understreger behovet for psykologfaglig viden i den nødvendige tværfaglige behandling af lungesygdomme.

Med prisen får Ingeborg Farver-Vestergaard en anerkendelse for sit bidrag til udviklingen af et strategisk vigtigt praksisområde inden for psykologien i form af sin psykologfaglige forskning i nødvendigheden af stærk tværfaglig behandling af lungesygdomme.

Ingeborg er en aktiv brobygger, nationalt såvel som internationalt, inden for feltet lungesygdomme og sundhedspsykologi, bl.a. via publikationer i både psykologiske og medicinske fagblade og som vejleder og underviser for kommende forskere og praktikere inden for begge fagligheder.

 

A Good Life Story: Themes of Redemption and Acceptance in Narrative Identity

Narrative identity is the story a person constructs in their mind about how they have come to be the person they are becoming. Over the past decade, a large body of research has shown that highly generative (caring and productive) midlife adults tend to construct redemptive stories about their lives, documenting and inspiring trajectory from suffering to enchacement. While narrative identities that affirm personal redemption hold significant psychological value, they also exhibit shortcomings in situations of severe constraint and as people move from middel adulthood into later life. What I call narratives of acceptance offer a life-story alternative, featuring protagonists who come to terms with (rather than triumph over) suffering and adversity while demonstrating virtues of grace, humility, and wisdom.

Dan P. McAdams is the Henry Wade Rogers Professor of Psychology at Northwestern University, in Evanston, IL., USA. A personality and life-span developmental psychologist, McAdams is a pioneer in the study of life stories – that is, how people construct and live out internal narratives that provide their lives with meaning and purpose. McAdams is the author of over 300 scientific articles and chapters, numerous edited volumes, and 8 books. Most recently, he is the author (with Will Dunlop) of The Person: A New Introduction to Personality Psychology (2022) and the author of the Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological Reckoning (2020). He has won numerous awards in personality and developmental psychology including the Henry A. Murray Award for the study of lives, the Jack Block Award for career contributions to personality psychology, and the 2006 William James Award for best general-interest book in psychology, for The Redemptive Self: Stories Americans Live By. His work has bben featured in many popular venues, including The Atlantic, The New Your Times, and The Wall Street Journal, and he has appeared on CNN, MSNBC, NPR, and may other television and radio venues.

Inspiration:
Dan P. McAdams profile on Northwestern University.

 

 

Vi takker for denne gang og ser frem mod andre faglige arrangementer, hvor vi mødes, debatterer og udvikler psykologfaglige kompetencer i fællesskab.

 

Årsmøde 2023

Vær med

Det er gratis for alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening at deltage på dette års online årsmøde.
Tilmeld dig