Guide til dit online arrangement

Du kan afholde et kursus eller møde, hvor nogle deltagere eller alle er med virtuelt.

På det hybride møde eller kursus er der både fysisk og online tilstedeværende deltagere, mens alle deltagere er på online til et rent virtuelt arrangement. Online aktiviteter kræver noget andet og mere end en aktivitet, der udelukkende holdes fysisk.

Få inspiration til at afholde dit hybride eller virtuelle arrangement i DP’s guide til online arrangementer.