Digital læring

I Dansk Psykolog Forening arbejder vi med forskellige initiativer for at kunne løfte både nuværende og fremtidige ønsker og behov for digital undervisning.
Karriere og kompetence

Her på siden kan du blive klogere på digital læring og konkrete aktiviteter og redskaber, der med fordel kan anvendes i denne undervisningsform.

Hybride møder

Det hybride møde eller kursus kræver noget andet og mere end en aktivitet, der udelukkende holdes fysisk eller online. Vi anbefaler, at du i videst muligt omfang undgår hybridmøder. Overvej i stedet, at alle er med online til mødet. På den måde undgår I, at der skabes en uligevægt blandt deltagerne. Hvis det er nødvendigt med hybridmøde, kan du med fordel læse vores guide til, hvordan du får det bedst mulige ud af mødet.

Guide til hybridmøder

Digital undervisning

Nedenfor kan du se tre videoer om digital undervisning. Videoerne er optagelser af Gå-hjem-kurser for DP’s undervisere om digital læring, som er blevet afholdt i december 2020 og januar 2021.