Unge strømmer mod psykologistudiet

Publiceret 16.03.2023 Af nyhedsredaktionen

Psykologi ligger i top tre blandt de mest søgte uddannelser via kvote 2 i år sammen med medicin og pædagog.

Høj interesse for at læse psykologi

Flere og flere søger mod psykologistudiet. Siden 2018 er tallet steget med 56 procent. Alene fra sidste år er der 12 procent flere, der drømmer om at blive psykolog. Helt præcist har 2.978 unge søgt ind på psykologi-studiet som førsteprioritet via kvote 2 her i marts måned.

Samfundet har brug for psykologer


”Det er en god nyhed, at de unge gerne vil være psykologer. Psykisk sundhed har en kæmpe betydning for samfundets sammenhængskraft, og vi har derfor brug for flere psykologer i fremtiden, der kan bidrage til løsninger på mange samfundsudfordringer”,
siger Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen, og påpeger at der samtidig er utrolig lav arbejdsløshed blandt psykologer.

I øjeblikket ligger ledigheden på 3,8 procent (AC’s ledighedstal januar 2023)

”Der er høj beskæftigelse blandt psykologerne, og vi ser helt klart en tendens til at de er bredt efterspurgt. Det gælder selvfølgelig både i et presset sundhedsvæsen, når vi skal løse udfordringerne med stigende mistrivsel blandt børn og unge, men også med at sikre et arbejdsliv i balance”, siger Eva Secher Mathiasen.  

Opgørelsen fra Uddannelsesministeriet omfatter ansøgere, der søger i kvote 2, ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der som et led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende.

I juli måned bliver der åbnet for kvote 1 ansøgninger, hvor ansøgningstallet igen kan ændre sig. I juli sidste år søgte 3.395 unge ind på psykologi på Københavns Universitet alene via kvote 1