Unge venter urimeligt længe på psykologhjælp: ”Politikerne skal sikre finansiering”

Publiceret 15.11.2022 Af nyhedsredaktionen

Puljen til gratis psykologhjælp for 18-24-årige med angst eller depression er alt for lille, mener Dansk Psykolog Forening. Lige nu venter de unge i gennemsnit 26 uger over året på at få hjælp.

26 uger. Så længe venter unge med depression eller angst i snit hen over året på at komme til psykolog gennem gratisordningen for 18-24-årige.

Ventetiderne er et udtryk for, at der endelig er kommet en ordning, som de unge har manglet, men også for, at der slet ikke er sat penge nok af til, at psykologerne kan behandle de mange med behov for hjælp, påpeger Dansk Psykolog Forening. DP kalder nu på mere finansiering fra Christiansborg.

”Det er dybt urimeligt, at unge med angst og depression venter op mod et halvt år på at få hjælp. Først og fremmest for de unge, der risikerer at få det værre i den periode, og som måske ender med at droppe ud af uddannelse eller job. Men også for ydernummer-psykologerne, der frustreres, fordi ordningens stramme økonomi forhindrer dem i behandle alle de unge, der både har ret til hjælp og står med en henvisning i hånden,” siger Dea Seidenfaden, fungerende formand i Dansk Psykolog Forening.

”Vores appel er klar: Puljen til den gratis psykologordning for unge er for lille, og det haster med at tilføje flere midler. Ordningen er en fantastisk mulighed for at behandle unge uden egenbetaling, og psykologerne vil meget gerne hjælpe. Men politikerne skal sikre finansiering, der gør det muligt,” uddyber hun.

Dansk Psykolog Forening estimerer, at omkring 12.500 unge kan komme til psykolog uden egenbetaling hver år indenfor ordningens nuværende ramme på 75,7 millioner. Foreningen skønner, at næsten lige så mange – omkring 10.000* unge står på venteliste til at få hjælp.

*Note: Vurderingen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da den blandt andet baseres på ydernummerpsykologernes egne opgørelser af ventetid i uger. Ventetiden tager for eksempel ikke højde for, at nogle unge – på trods af en henvisning – slet ikke bliver skrevet op på en venteliste, mens andre kan stå på flere ventelister. Efterspørgslen er i dag så massiv, at mange ydernummerpsykologer må afvise at sætte unge på venteliste, fordi psykologerne skal overholde det økonomiske loft for, hvor meget de må behandle for

Vederlagsfri psykologhjælp

Unge mellem 18-24 år med angst og depression har i dag ret til vederlagsfri/gratis psykologhjælp

Unge mellem 18-24 år med angst og depression har i dag ret til vederlagsfri/gratis psykologhjælp med henvisning fra praktiserende læge. Ordningen varetages af ydernummerpsykologerne.

Ordningen blev gjort permanent med finansloven for 2021.

Den gratis psykologordning har en årlig økonomiramme på 75,7 mio. kr. (2021-tal) det indebærer, at hver ydernummerpsykolog kan behandle unge for godt 85.000 kr. om året. Der vil dog være forskel i aktiviteten på tværs af psykologerne.

Ventetiden er til gratis psykologhjælp er i gennemsnit ca. 26 uger lang, når man måler over året.