Ventetiden til psykologbehandling sætter rekord

Publiceret 27.09.2021 Af nyhedsredaktionen

Danskere, der har behov for psykologhjælp i den offentlig psykologordning, venter rekord-længe på at komme i behandling. Det viser en ny ventetidsundersøgelse blandt ydernummerpsykologerne foretaget af Dansk Psykolog Forening.

Lider man af let til moderat angst eller depression skal man i gennemsnit vente 16,2 uger på at komme i behandling hos en psykolog med ydernummer. Er man ung mellem 18-21 år – og dermed har ret til psykolog uden egenbetaling – er ventetiden på behandling af angst og depression 14,6 uger, som er det længste Dansk Psykolog Forening har registreret, siden ordningen blev etableret.

”Rigtig mange danskere med angst og depression henvises i øjeblikket til lange ventelister – og en venteliste er desværre et rigtig skidt sted at stå, når man har det psykisk svært. Konsekvenserne kan være helt uoverskuelige for den enkelte patient og de pårørende. Det er simpelthen ikke holdbart, og der er behov for politisk handling for at sikre hurtigere offentlig psykologbehandling”, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Dansk Psykolog Forening har foreslået, at regionerne giver flere psykologer mulighed for at hjælpe de borgere, som har behov for psykologbehandling – det er nemlig regionerne, som beslutter hvor mange ydernumre, der etableres. De psykologer der er i ordningen nu, kan ikke følge med, hvis de også skal behandle patienter med fx stress og spiseforstyrrelser, der i dag ikke får tilskud og kommer uden for den offentlige ordning.

Derudover har Dansk Psykolog Forening foreslået, at de penge Folketinget afsætter til psykologbehandling øremærkes til psykologbehandling, så regionerne ikke kan bruge dem på andet, sådan som det ellers er sket de seneste fem år.

”Faktum er antallet af ydernumre slet ikke fulgt med de opgaver, som løbende indlemmes i psykologordningen, og det mærkes på ventelisterne. Der står hundredvis af psykologer klar til at nedbringe ventelisterne, hvis politikerne vil.”, siger Eva Secher Mathiasen og fortsætter:

”Der er kvalificerede psykologer i hele landet, der gerne vil have ydernummer og er klar til at indgå i den offentlige psykologordning og være med til at skabe et velfungerende offentligt tilbud til borgerne. Vi kan ikke være bekendt, at patienter med angst og depression i dag henvises til månedlange køer for at få hjælp”, siger Eva Secher Mathiasen.

Fakta

Der er 833 ydernummer psykologer i Danmark

Patienten skal henvises fra sin alment praktiserende læge, herunder vagtlæger, hvis lægen vurderer, at patienten hører ind under én af følgende grupper.

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der er fyldt 18 år

De 18-24-årige har i dag ret til psykologhjælp uden egenbetaling mod let til moderat angst eller depression. De 22-24-årige er ikke med i denne undersøgelse, da ordningen først trådte i kraft. 1. juli 2021.

 

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget blandt 322 ydernummerpsykologer. Undersøgelsen er foretaget i maj 2021.