Årets vindere af DP’s forskerpriser synliggør bredden og empatien i psykologfaget

Publiceret 19.10.2023 Af nyhedsredaktionen

Dansk Psykolog Forening uddeler forskerpriser for at fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt. I år går priserne til to forskere, der på hver sin måde bidrager til en afgørende forskel i mental sundhed i alle aldersklasser.

I Dansk Psykolog Forening uddeler vi hvert år en junior- og seniorpris, som gives til to psykologer, der udviser et højt fagligt niveau med både originalitet i forskningen samt et højt aktivitetsniveau.

Mette Skovgaard Væver modtager årets seniorforskerpris

Mettes Skovgaard Væver er valgt som modtager af DP’s seniorforskerpris 2023. Mettes forskning centrerer sig om tidlig indsats og sætter forældreevne og mental sundhedsfremme hos spæd- og småbørn på den forsknings- og samfundsmæssige dagsorden både nationalt og internationalt.

Med prisen får Mette Skovgaard Væver en anerkendelse for sit bidrag til et strategisk vigtigt praksisområde inden for psykologien særligt i form af udbredelsen af ADBB-metoden og ”Forstå din baby”.

Gennem sin karriere har Mette udviklet værktøjer til fagprofessionelle og omsorgspersoner målrettet det lille barns sociale og følelsesmæssige behov. Mettes arbejde har omfattende samarbejdsmæssige snitflader inden for og ud over det psykologiske felt og har allerede haft stor samfundsmæssig betydning, idet vi via hendes forskning som samfund kan blive bedre til tidligt at opdage og hjælpe børn i risiko for mistrivsel.

Ingeborg Farver-Vestergaard modtager årets juniorforskerpris

Ingeborg Farver-Vestergaard er valgt som modtager af juniorforskerprisen 2023. Ingeborgs forskning gør en afgørende forskel for en af Danmarks største og mest udsatte patientgrupper og deres pårørende samt understreger behovet for psykologfaglig viden i den nødvendige tværfaglige behandling af lungesygdomme.

Med prisen får Ingeborg Farver-Vestergaard en anerkendelse for sit bidrag til udviklingen af et strategisk vigtigt praksisområde inden for psykologien i form af sin psykologfaglige forskning i nødvendigheden af stærk tværfaglig behandling af lungesygdomme.

Ingeborg er en aktiv brobygger, nationalt såvel som internationalt, inden for feltet lungesygdomme og sundhedspsykologi, bl.a. via publikationer i både psykologiske og medicinske fagblade og som vejleder og underviser for kommende forskere og praktikere inden for begge fagligheder.

Overvær prisoverrækkelsen

Ingeborg Farver-Vestergaard og Mettes Skovgaard Væver modtager deres priser og 25.000 kr. på Dansk Psykolog Forenings årsmøde, der løber af stablen online 16. november 2023.

Du har stadig mulighed for at tilmelde dig årsmødet med fokus identitetsskabelse og identitetskonstruktion.

Tilmeld dig årsmødet

Bedømmelsesudvalget bag forskerpriserne

Priserne er blevet bedømt at et udvalg bestående af

  • Professor og viceinstitutleder på Institut for psykologi, Aarhus Universitet, cand.psych. ph.d., Mimi Yung Mehlsen
  • Lektor på Institut for psykologi, Københavns Universitet, cand.psych. ph.d., Laila Øksnebjerg
  • Professor emeritus på Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet, cand.psych. Erik Lykke Mortensen.