Alle emner har været på bordet ved fortsat gode forhandlinger om ny praksisoverenskomst

Publiceret 09.02.2023 Af nyhedsredaktionen

8. februar 2023 fortsatte de konstruktive forhandlinger om en ny overenskomst for alle ydernummerpsykologerne. Efter de første fire politiske forhandlingsmøder har alle emner været på forhandlingsbordet, og parterne tror på i fællesskab at lande en god aftale.

Dansk Psykolog Forenings (DP) forhandlingsdelegation med DP’s formand Eva Secher Mathiasen i spidsen har i dag været til fjerde politiske møde i forhandlingerne om en ny praksisoverenskomst. Vi forhandler overenskomstaftalen med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Efter de første fire forhandlingsmøder har alle emner været drøftet af parterne. Der er tale om:

  • Faglighed og kvalitet, herunder en ny kvalitetsmodel
  • Uddannelsesstillinger for ikke autoriserede psykologer
  • Fokus på rekruttering og fastholdelse af ydernummerpsykologer
  • Kortere ventetider
  • Bedre tilgængelighed for klienter og lige adgang på tværs af landet til behandling
  • Det sammenhængende sundhedsvæsen
  • Bedømmelsesudvalget, herunder kriterier for at tiltræde overenskomsten

Der er måske ikke så overraskende fortsat en række uenigheder parterne imellem. Men efter nu at have drøftet alle emner med RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) er vi forsigtigt optimistiske og håber på at lande en fornuftig aftale, der fremtidssikrer psykologordningen, lyder det fra forhandlingsdelegationen.

Forhandlingerne forventer vi at afslutte 2. marts 2023. Den nye praksisoverenskomst skal efter planen træde i kraft 1. juli 2023.

Læs mere om forhandling af praksisoverenskomsten