Netværk for Uddannelsespsykologer

Nu nærmer tiden sig for vores næste NUP-Netværksmøde, og vi glæder os til at se jer i Odense!

Mandag den 20. januar 2020 kl. 9.00-15.00
Odense Katedralskole, lokale A301, Jernbanegade 34, 5100 Odense C.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.

Netværk for Uddannelsespsykologer (NUP) er et netværk af psykologer, der er tilknyttet erhvervsrettede uddannelser EUD, EUX, HHX, HTX, STX, HF/VUC, produktionsskoler, universiteter og andre uddannelsestilbud.

Psykologerne kan være ansat af uddannelsesstederne og/eller af kommunen. De kan være projekter eller fastforankrede.

Uddannelsespsykologerne har dels direkte kontakt til de unge og dels kontakt med institutionen omkring de unge. Vægtningen af de to ben kan være forskellig, men i begge ben har vi fokus på, at de unge skal hjælpes til at gennemføre deres uddannelse jfr. 95 % målsætningen.

Uddannelsespsykologerne søger stærke relationer til skolerne, da det styrker og støtter op om trivslen på skolen generelt og dermed også gennemførselsprocenterne, det kan fx ske gennem supervision og uddannelse af studievejledere, samarbejde med lærere og ledere. Uddannelsespsykologerne er oftest en integreret del af skolernes fastholdelsesstrategi, der arbejder forebyggende og støtter elevernes uddannelsesresiliens og generelle livsduelighed.

 

Organisering af NUP

NUP er tænkt som en fælles platform, hvor uddannelsespsykologer kan mødes, sparre, lade sig inspirere mv. Aktuelt har vi en mailliste; du er velkommen til at tilmelde dig ved Louise Fransgaard louise.fransgaard@aalborg.dk, så får du automatisk tilsendt al fælles information. Derudover tilstræber vi 2 årlige møder. De afholdes på skift og afhængigt af ressourcer. Disse består typisk af et teoretisk oplæg om formiddagen og erfaringsudveksling om eftermiddagen, men kan også være drøftelse af aktuelle u-politiske temaer. Sædvanligvis koster det mellem 200-400 kr. at deltage. Eneste krav for deltagelse er, at du er psykolog og via ansættelsesforhold tilknyttet en uddannelses institution, dvs. ikke privatpraktiserende.

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.