DP moderniserer specialistområdet

Publiceret 18.01.2022 Af Signe Groth-Brodersen

Specialistuddannelserne er en hjørnesten i mange psykologers efteruddannelse. Medlemsundersøgelser har imidlertid vist, at det for mange har vist sig vanskeligt at finde vej igennem et forløb. Det bliver snart nemmere at få overblik. 

Med revideringen af retningslinjerne samt indførelsen af det digitale specialistoverblik på MitDP, kan du som medlem i dag løbende få godkendt dine kurser, uddannelsesforløb og praksiserfaringer samt registrere den supervision, som du ønsker godkendt i slutningen af forløbet. Disse tiltag er udviklet for at gøre vejen til specialist mere gennemskuelig og enkel for dig som ansøger.

På GF21 besluttede forsamlingen at bevare fagnævnene og specialistuddannelsesudvalget (SPU). Fagnævnene og SPU varetager tilsammen den faglige forankring af specialistuddannelserne. De faglige selskaber har i løbet af efteråret 2021 udpeget medlemmer til fagnævnene. Bestyrelsen har godkendt alle udpegninger.

Kristin Munch-Christiansen er blevet udvalgt af bestyrelsen som formand for Specialistuddannelsesudvalget, mens resten af udvalget består af en repræsentant fra hvert af de ti specialistbærende fagnævn. Udvalget arbejder med koordineringen af specialistuddannelserne under hensyntagen til retningslinjerne for specialistuddannelserne samt varetager forskellige opgaver på tværs af specialistuddannelserne. Det kan fx være afgørelser i relation til godkendelser, dispensationer, klager, fortolkning af regelsæt, mv., der har principiel karakter på tværs af de forskellige uddannelser.

Sammen med alle fagnævnsmedlemmerne arbejder specialistudvalget med den fortsatte implementering af det digitale specialistoverblik samt udarbejdelse af fremtidige udviklingsperspektiver for specialistuddannelserne.

Se alle specialistuddannelserne