Specialistuddannelser

Her finder du information om alle Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.

Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser er specialiseret efteruddannelse funderet i praksis og forskning for autoriserede psykologer.

Specialistuddannelserne består af

 • 3 års praksisarbejde inden for specialet
 • 200 timers supervision (160 timer for Specialist i Psykoterapi)
 • 40 timers personligt udviklingsarbejde (80 timer for Specialist i Psykoterapi)
 • 360 timers teori

Specialistuddannelserne kan færdiggøres på 3-5 år.

Specialist i Psykoterapi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Psykoterapi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Psykoterapi

Specialist i Klinisk børne- og ungepsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Klinisk Børne- og Ungepsykologi

Specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Klinisk Neuropsykologi m. børn og unge

Specialist i Klinisk Neuropsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Klinisk Neuropsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Klinisk Neuropsykologi

Specialist i Sundhedspsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Sundhedspsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Sundhedspsykologi

Specialist i Psykopatologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Psykopatologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Psykopatologi

Specialist i Psykotraumatologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Psykotraumatologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Psykotraumatologi

Specialist i Gerontopsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Gerontopsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Gerontopsykologi

Specialist i Pædagogisk Psykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Pædagogisk Psykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Pædagogisk Psykologi

Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Arbejds- og Organisationspsykologi

Retningslinjerne for specialistuddannelserne

Læs retningslinjerne

Sådan ansøger du om specialistgodkendelse

Du finder din digitale specialistansøgning i MitDP under menupunktet “Specialistuddannelse”. Her kan du registrere alle gennemførte elementer af din uddannelse – som fx kurser og praksiserfaring – og se hvor langt du er i din uddannelse.

Du kan med fordel se vores vejledningsvideoer til din digitale specialistansøgning – så kommer du godt fra start.

Når du er klar til at aflevere din ansøgning, bedes du give sekretariatet besked på mail: bla@dp.dk. Sekretariatet påbegynder herefter behandlingen af din ansøgning. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder. I perioden fra 1. december 2022 til udgangen af januar 2023 er der midlertidig nedlukning for sagsbehandling pga. udskiftning af IT-systemer. Hold øje med hjemmesiden for yderligere information.

Når du er godkendt som specialist, får du tilsendt dit digitale specialistdiplom.

Du finder specialistdiplomet i din indbakke i MitDP, når du har betalt administrationsgebyret for godkendelse på 4200,- kr. (gældende pr. 1. januar 2022).

Argumenter for at blive specialist

Gode argumenter over for din arbejdsgiver, hvis du ønsker at blive specialist:

 • DP’s specialistuddannelser er postgraduate uddannelser. Specialistuddannelserne bygger oven på autorisationen ved, at duher får en høj specialiserede viden og kompetenceudvikling inden for et udvalgt psykologisk speciale.
 • Den faglige specialisering er en naturlig del af det psykologiske fag, på samme måde som fx læger specialiserer sig inden for psykiatri, pædiatri.
 • Som psykolog er du dit eget arbejdsredskab og derfor er der brug for konstant og vedvarende specialisering. For at udvikle og opretholde en høj specialiserede psykologisk praksis indbefatter det således egen-terapi, supervision og løbende teoretisk opdatering, hvilket er reflekteret i specialistuddannelserne.
 • De psykologiske problemstillinger er komplekse og derfor er der brug for specialisering – og herunder forskellig former for specialisering.
 • Økonomi og effektivitet er en del af et organisatorisk grundkrav på de fleste arbejdspladser. Derfor skal den psykologiske behandling også være på et yderst specialisererede niveau – med specialistuddannelserne øges muligheden for bedre kvalitet og effektivitet i behandlingen.
 • Psykologien reflekterer det samfund, vi lever i, og derfor opstår der løbende nye tendenser, du som psykolog skal opnå indsigt i, fx nye kønsidentiteter.
 • Psykologer varetager ofte supervisionsopgaver både af andre faggrupper og af andre psykologer. En specialistuddannet psykolog kan supervisere til både autorisation og specialist. En kvalificeret supervision skaber kvalitet i opgavevaretagelsen.

Kontakt os

Har du spørgsmål til specialistuddannelserne, er du velkommen til at kontakte Brita Lauritzen onsdag og torsdag kl. 10-15 på tlf.: 3525 9728 eller mail.

Send en mail

Gode ideer eller feedback

Har du feedback eller gode idéer til specialistuddannelserne, modtager vi dem meget gerne.

Send en mail