Specialist i Psykoterapi

Sidst opdateret 19.04.2024 Af konsulent Caroline Appel Pallesen

Opbygning

 • 3 års praksisarbejde inden for specialet
 • 360 timers teori
 • 160 timers supervision
 • 80 timers personligt udviklingsarbejde

Typiske arbejdsområder

 • Privat praksis eller egen konsulentvirksomhed
 • Psykiatri (hhv. børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri)
 • Kommunale børne- og familieforvaltninger
 • PPR

Specialistuddannelse i Psykoterapi

 • Som specialist i Psykoterapi, skal du have erfaring med en variation af psykologiske undersøgelsesmetoder, psykoterapeutiske arbejdsmetoder og problematikker.

  Når du har 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet svarende til 3600 arbejdstimer efter autorisation, har du gennemført praksisdelen af din specialistuddannelse.

  Beskæftigelse inden for specialet indebærer:

  • At du indgår i et psykologfagligt fællesskab med primært psykoterapeutisk indhold.
  • At du samarbejder med og superviserer andre faggrupper.
  • At du udfører konsultationstimer i både kortere og længere forløb med minimum to terapiformer (fx individuel, par-, familie- og gruppeterapi).
  • At du evt. visiterer, udreder, evaluerer, tester, forbereder og efterbearbejder mm.
  • At du evt. superviserer og yder konsultativ bistand til andre faggruppers behandlingsmæssige opgaver (pædagogiske, specialpædagogiske, terapi/behandling).
  • At dit arbejde med klienter dækker et bredt spektrum af lettere og sværere emotionelle, kognitive, relationelle, adfærdsmæssige og somatiske problemstillinger.

  Ønsker du blive specialist i Psykoterapi med børn og unge, skal du arbejde inden for børne- og ungeområdet (fx børnepsykiatrisk afdeling, Kommunale børne- og familieforvaltninger og PPR).

  Vil du være specialist i Psykoterapi med voksne, skal du arbejde inden for voksenområdet (fx voksenpsykiatri, somatiske hospitalsafsnit, patientforeninger eller privat praksis med behandlingsarbejde inden for voksenområdet).

 • For at blive specialist i Psykoterapi skal du modtage supervision af dit arbejde og i forbindelse med et længerevarende uddannelsesforløb.

  Supervisionen skal dække væsentlige aspekter af dit arbejde inden for specialet herunder udredning, intervention, tværfagligt samarbejde, supervision af faggrupper samt etiske, organisatoriske og lovmæssige forhold, der er forbundet med dit arbejde inden for specialet.

  Når du har modtaget 160 timers supervision efter autorisation, har du gennemført supervisionsdelen af din specialistuddannelse.

  Supervision fordeles på:

  • Mindst 40 timers supervision af intervention og mindst 40 timers supervision af udredning
  • Mindst 40 timers individuel supervision og mindst 40 timers gruppesupervision
  • Mindst 20 timers ekstern supervision, hvor du og din supervisor ikke har samme faglige ledelse og kollegagruppe

  Dine supervisorers kompetencer

  Du skal modtage supervision fra mindst 2 supervisorer.

  For at blive specialist i Psykoterapi, skal du modtage mindst 130 timers supervision af specialister i Psykoterapi.

  Derudover kan du modtage op til 30 timers supervision af:

  • Psykologer med anden specialistgodkendelse
  • Psykiatere med specialist og supervisorgodkendelse
  • Psykologer og andre akademikere med relevante spidskompetencer efter konkret vurdering af fagnævnet.
  • Specialpsykologer kan supervisere op til 30 timer i udredning, men ikke i intervention. Sondringen mellem børne- og ungeområdet samt voksenområdet skal opretholdes.

  Gruppesupervision

  Du kan modtage supervision i grupper på 2-8 personer.

  Grupperne skal sammensættes af mindst 75 procent psykologer, læger og andre relevante akademikere og højst 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter).

  Gensidig supervision kan ikke godkendes.

  Supervisionsmatrix – din hjælp til overblik

  Vi anbefaler, at du undervejs i din specialistuddannelse bruger supervisionsmatrixen som hjælp til at skabe overblik over din supervision.

  Matrixen viser timekravene til supervision fordelt på område (udredning, intervention eller andet), sammensætning (gruppe eller individuel), relation til supervisor (ekstern eller intern) og supervisors kompetencer.

  Vær også opmærksom på

  Virtuel supervision: Du kan modtage virtuel supervision, der lever op til DP’s retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser.

  Evaluering af supervision: Du og dine supervisorer evaluerer dine supervisionsforløb. Hvis supervisionsforløbene ikke er tilfredsstillende, kan de ikke indgå som del af din specialistuddannelse.

  Supervision i samlet forløb: Hvis du modtager supervision i et samlet forløb (fx i løbet af en uge), kan du få godkendt op til 30 timers supervision med højst 6 timers supervision om dagen. Du kan højst få godkendt ét samlet supervisionsforløb på op til 30 timer.

  Sagssupervision samtidig med personlig udvikling: Supervisor kan ikke samtidigt varetage det personlige udviklingsarbejde.

  Genbrug af supervision: Hvis du er specialist i Psykopatologi og søger om specialistgodkendelse i Psykoterapi med voksne inden den 31. december 2023, kan du genbruge op til 60 timers supervision af udredning fra din specialistuddannelse i Psykopatologi.

 • For at blive specialist i Psykoterapi, skal du gennemføre 80 timers personligt udviklingsarbejde.

  Din personlige udvikling har fokus på dig og dine muligheder og begrænsninger som psykolog. Det er en anledning til at kigge indad og reflektere over, hvad du bringer med dig i dit arbejde som psykolog. Du kan arbejde med din personlige udvikling som egenterapi eller feedback på personlig stil og egen rolle.

  Du kan gennemføre dit personlige udviklingsarbejde som individuel supervision, gruppesupervision og i forbindelse med et uddannelsesforløb.

  Du kan begynde på dit arbejde med personlig udvikling, fra du har gennemført din kandidateksamen.

  Din psykologs kompetencer

  Vi anbefaler, at du gennemfører dit personlige udviklingsarbejde ved en psykolog, som er specialist i Psykoterapi.

  Vi godkender også personlig udvikling varetaget af:

  • Psykologer med andre specialistgodkendelser.
  • Psykologer og andre akademikere med relevante spidskompetencer (fx psykoterapeutisk videreuddannelse) efter konkret vurdering i fagnævn.

  Det er vigtigt, at du hverken har en personlig eller arbejdsmæssig relation til den psykolog som varetager din personlige udvikling (fx at I ikke har samme faglige ledelse og kollegagruppe).

  Gruppesupervision

  Du kan gennemføre dit personlige udviklingsarbejde i grupper på 2-8 personer.

  Grupperne skal sammensættes af mindst 75 procent psykologer, læger og andre relevante akademikere og højst 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter).

  Vær også opmærksom på

  Virtuelt personligt udviklingsarbejde: Du kan modtage personligt udviklingsarbejde via elektroniske medier, hvis det lever op til DP’s retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser.

  Mindfulness: Du kan få godkendt op til 15 timers mindfulness-baseret intervention som personligt udvikling, hvis det lever op til de øvrige krav for personlig udvikling.

  Personlig udvikling i samlet forløb: Hvis du gennemfører personlig udvikling i et samlet forløb (fx i løbet af en uge), kan du få godkendt op til 30 timers personlig udvikling med højst 6 timers personligt udviklingsarbejde om dagen. Du kan højst få godkendt ét samlet forløb på op til 30 timer.

  Sagssupervision samtidig med personlig udvikling: Supervisor kan ikke samtidigt varetage det personlige udviklingsarbejde.

 • Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer

  • Fællesmodulet (90 timer)
  • Forskningsmodulet (60 timer)
  • Tværgående modul (60 timer)
  • Specialiseringsmodulet (150 timer)

  Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.