Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi

Sidst opdateret 19.04.2024 Af konsulent Caroline Appel Pallesen

Opbygning

 • 3 års praksisarbejde inden for specialet.
 • 360 timers teori
 • 200 timers supervision
 • 40 timers personligt udviklingsarbejde

Typiske arbejdsområder

 • Intern konsulent, fx i en HR-udviklingsafdeling på en offentlig eller privat arbejdsplads
 • Ekstern konsulent, fx i et konsulenthus eller som selvstændig erhvervsdrivende
 • Tilsynsførende eller rådgiver i kommunalt eller statslig regi

Specialistuddannelse i Arbejds- og Organisationspsykologi

 • Som specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi opnår du praksiserfaring inden for specialet gennem kontakt med kunder, klienter og brugere inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt.

  Når du har 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet svarende til 3600 arbejdstimer efter autorisation, har du gennemført praksisdelen af din specialistuddannelse.

  Beskæftigelse inden for specialet indebærer:

  • At du har bredde i dine opgaver og derved får erfaring med flere typer af relevante praksisopgaver inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt (fx ledelses- og organisationsudvikling).
  • At du opnår din praksiserfaring i kontakten med kunder, klienter og brugere.

  Det kan blive nødvendigt med to eller flere ansættelser indenfor området for at sikre bredden i din praksiserfaring.

 • For at blive specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi skal du modtage 200 timers supervision af dit arbejde inden for specialet efter autorisation, hvoraf 40 timer modtages i forbindelse med et længerevarende uddannelsesforløb kaldet grundstammen.

  Supervisionen skal dække væsentlige aspekter af dit arbejde med:

  • Kontraktindgåelse, analysearbejde, kortlægning, implementering og evaluering
  • Psykologens rolle i egen organisation og i kunde/klientsystemets organisation
  • Relationer og disses betydning for et sagsforløb
  • Organisationens struktur og kulturens betydning for fremdrift og proces i sagen

  Din supervision består af:

  • 40 timers supervision i forbindelse med dit grundstammeforløb
  • Mindst 40 timers supervision af intervention og mindst 40 timers supervision af udredning
  • Mindst 40 timers individuel supervision og mindst 40 timers gruppesupervision
  • Mindst 20 timers ekstern supervision, hvor du og din supervisor ikke har samme faglige ledelse og kollegagruppe

  Supervision i dit grundstammeforløb: Du modtager 40 timers supervision i forbindelse med dit grundstammeforløb. Her superviseres du i udvalgte casestudier fra egen praksis samt din faglige og personlige udvikling under grundstammeforløbet.

  Dine supervisorers kompetencer

  Du skal modtage supervision fra mindst 2 supervisorer.

  For at blive specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi skal du modtage mindst 140 timers supervision af specialister i Arbejds- og Organisationspsykologi.

  Derudover kan du modtage op til 60 timers supervision af:

  • Psykologer med anden specialistgodkendelse
  • Psykiatere med specialist og supervisorgodkendelse iht. samarbejdsaftalen med Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab.
  • Psykologer og andre akademikere med relevante spidskompetencer efter konkret vurdering af fagnævnet.
  • Specialpsykologer kan supervisere op til 60 timer i udredning, men ikke i intervention.

  Der kan efter konkret vurdering godkendes mere end 60 timers supervision udført af supervisorer med ovenstående kvalifikationer.

  Gruppesupervision

  Du kan modtage supervision i grupper på 2-8 personer.

  Grupperne skal sammensættes af mindst 75 procent psykologer, læger og andre relevante akademikere og højst 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter).

  Gensidig supervision kan ikke godkendes.

  Supervisionsmatrix – din hjælp til overblik

  Vi anbefaler, at du undervejs i din specialistuddannelse bruger supervisionsmatrixen som hjælp til at skabe overblik over din supervision.

  Matrixen viser timekravene til supervision fordelt på område (udredning, intervention eller andet), sammensætning (gruppe eller individuel), relation til supervisor (ekstern eller intern) og supervisors kompetencer.

  Vær også opmærksom på

  Virtuel supervision: Du kan modtage virtuel supervision, der lever op til DP’s retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser.

  Evaluering af supervision: Du og dine supervisorer evaluerer dine supervisionsforløb. Hvis supervisionsforløbene ikke er tilfredsstillende, kan de ikke indgå som del af din specialistuddannelse.

  Supervision i samlet forløb: Hvis du modtager supervision i et samlet forløb (fx i løbet af en uge), kan du få godkendt op til 30 timers supervision med højst 6 timers supervision om dagen. Du kan højst få godkendt ét samlet supervisionsforløb på op til 30 timer.

  Sagssupervision samtidig med personlig udvikling: Supervisor kan ikke samtidigt varetage det personlige udviklingsarbejde.

 • For at blive specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi skal du gennemføre 40 timers personligt udviklingsarbejde i forbindelse med et længerevarende uddannelsesforløb kaldet grundstammen. Her er fokus særligt på udvikling og håndtering af konsulentrollen.

  Du kan begynde på dit arbejde med personlig udvikling, fra du har gennemført din kandidateksamen.

  Din psykologs kompetencer

  Du kan gennemføre dit personlige udviklingsarbejde fra psykologer, som er godkendte specialister – både inden for Arbejds- og Organisationspsykologi eller andre specialistuddannelser.

  Vi godkender også personligt udviklingsarbejde fra psykologer og andre akademikere med relevante spidskompetencer efter konkret vurdering i fagnævn.

  Det er vigtigt, at du hverken har en personlig eller arbejdsmæssig relation til den psykolog, som varetager din personlige udvikling (fx at I ikke har samme faglige ledelse og kollegagruppe).

  Gruppesupervision

  Du kan gennemføre dit personlige udviklingsarbejde i grupper på 2-8 personer.

  Grupperne skal sammensættes af mindst 75 procent psykologer, læger og andre relevante akademikere og højst 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter).

  Vær også opmærksom på

  Virtuelt personligt udviklingsarbejde: Du kan gennemføre personligt udviklingsarbejde via elektroniske medier, hvis det lever op til DP’s retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser.

  Mindfulness: Du kan få godkendt op til 15 timers mindfulness-baseret intervention som personlig udvikling, hvis det lever op til de øvrige krav for personlig udvikling.

  Personligt udvikling i samlet forløb: Hvis du gennemfører personlig udvikling i et samlet forløb (fx i løbet af en uge), kan du få godkendt op til 30 timers personlig udvikling med højst 6 timers personligt udviklingsarbejde om dagen. Du kan højst få godkendt ét samlet forløb på op til 30 timer.

  Sagssupervision samtidig med personlig udvikling: Supervisor kan ikke samtidigt varetage det personlige udviklingsarbejde.

 • Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

  • Fællesmodulet (90 timer)
  • Forskningsmodulet (60 timer)
  • Tværgående modul (60 timer)
  • Specialiseringsmodulet (150 timer)

  Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.