Kursusudbyder til specialistuddannelserne

Sidst opdateret 11.01.2024 Af konsulent Caroline Appel Pallesen

Her kan du søge om at få forhåndsgodkendt kurser, der kan indgå som en del af DP's specialistuddannelser. Se krav til kursus og kursusudbyder og ansøg om forhåndsgodkendelse af kurser her.

Er du ny kursusudbyder?

Før du kan ansøge om forhåndsgodkendelse af kurser, skal du have et login til ansøgningsblanketten.

Kontakt os for et login

  Forhåndsgodkendelse af kursus

  Du skal have følgende klar for at udfylde ansøgningen

  1. Læs kriterier for kurser, der kan indgå i DP’s specialistuddannelser
  2. Login til ansøgningsblanketten, hvis du ikke har et login, så bestil et ovenfor
  3. I blanketten udfyldes:
   1. Kursusnavn
   2. Dato(er) for afholdelse
   3. Varighed – antal effektive undervisningstimer a’ 60 min. ekskl. pauser
   4. Afholdelsessted
   5. Underviser(e). Navn, kompetencer og adresse – se krav til kompetencer
  4. Dokumentation vedhæftes ansøgningen:
   1. Kursusbeskrivelse:
    1. Kursets formål
    2. Angiv hvilken specialistuddannelse, hvilket modul og hvilket emneområde, som kurset søges godkendt i – se beskrivelse af modulerne
    3. Kursets læringsmål – beskriv udbyttet af undervisningen, herunder viden, færdigheder og kompetencer.
    4. Undervisningsform – fx forelæsning, katederundervisning, metodetræning, rollespil, øvelser eller online formater. Hvis der er indlagt undervisning eller supervision via elektroniske hjælpemidler, skal det fremgå af beskrivelsen.
    5. Målgruppe. Det skal fremgå hvem kurset er målrettet til.
    6. Max deltagerantal
    7. Ved kurser med supervision – beskriv tilrettelæggelsen af supervision (fx mødedatoer, gruppestørrelser, supervisors navn)
   2. Litteraturliste
   3. Kursusprogram/plan
   4. CV for underviser(e)

  Ansøg om forhåndsgodkendelse af kursus

   

  Vær opmærksom på

   • Forhåndsgodkendelsen gælder alene for den konkrete kursusafholdelse, som du ansøger om. Hvis du afholder kurset igen, skal du søge forhåndsgodkendelse igen.
   • Ansøgninger vurderes af sekretariatet i Dansk Psykolog Forening, sagsbehandling kan vare op til 3 måneder. Sekretariatet kontakter dig, når din ansøgning er behandlet.
   • Det er gratis at søge om forhåndsgodkendelse af specialistkurser hos Dansk Psykolog Forening.
   • Efter kurset skal du udstede kursusbevis med information om fremmøde og deltagersammensætning som beskrevet i Retningslinjerne
   • Derefter skal du via oversigten indberette antal deltagere. Når du indberetter skal du benytte deltagernes private mailadresser.
   • Hvis kursister er medlemmer af Dansk Psykolog Forening skal de selv sikre, at du har den mailadresse, de benytter, når de logger på DP’s selvbetjeningsløsning. Derved vil kurset automatisk blive registreret på deres specialistoverblik, når du indberetter deltagere. OBS: Orientér deltagerne om at de selv har ansvar for at holde øje med om kurset bliver registreret på deres specialistoverblik, og at de også selv har mulighed for at registrere deltagelse, hvis de har et korrekt udstedt kursusbevis.
   • Find vejledning til ansøgning og registrering i DP’s selvbetjeningsløsning

  Kriterier for forhåndsgodkendelse af kurser

  DP godkender kun kurser til specialistuddannelserne der lever op til kriterierne for kvalitet og relevans for specialistuddannelser.

  • Vi godkender undervisere med følgende kvalifikationer:

   • Psykolog med specialistgodkendelse
   • Psykolog med Ph.d. eller anden relevant akademisk faggruppe efter DP’s faglige vurdering.
   • Psykiater med specialist og supervisorgodkendelse af DPS.
   • Andre med relevante spidskompetencer i relation til kurset efter DP’s faglige vurdering af CV.
  • Som kursusudbyder skal du udstede et kursus- eller deltagerbevis til kursister for gennemført kursusdeltagelse, hvor der fremgår:

   • Kursistens navn
   • Kursustitel, dato og tidspunkt
   • Kursets varighed (timetal)
   • Undervisers navn og uddannelse
   • Kursusbeskrivelse
   • Deltagersammensætning
   • Kursusarrangør/undervisers underskrift

   Når du udsteder et kursusbevis, skal du tage stilling til, om kursisten har levet op til fremmødekravet (læs nedenfor)

  • Hvis en kursist har mere end 10 procents fravær, skal du som kursusudbyder eller underviser tage stilling til, om der kan udstedes et kursusbevis. Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan du i stedet udstede et deltagerbevis med reduceret timetal. Derved frafalder kursets godkendelse til specialistuddannelserne for den pågældende kursist. Tvivl og tvister afgøres lokalt.

   Kursisten kan fortsat indsende sit deltagerbevis i sin specialistansøgning til Dansk Psykolog Forening, hvorefter sekretariatet i DP vurderer, om kursistens delvise deltagelse i kurset kan godkendes til kursistens specialistuddannelse.

   Fremmøde ved virtuel undervisning

   Det er en forudsætning ved virtuel undervisning, at deltagerne deltager med kameraet tændt, så underviser/kursusleder kan se deltagerne under hele undervisningsforløbet og administrere fremmødereglerne. Ved kurser, der indeholder metodetræning, skal der anvendes en virtuel undervisningsform og -platform, hvor deltagerne har mulighed for at træne metoden virtuelt, og underviser kan observere metodetræningen. Dette giver nogle naturlige grænser for deltagerantallet på kurser, der indeholder metodetræning. Deltagerantallet ved virtuel undervisning besluttes ud fra undervisers/kursusleders pædagogiske og læringsmæssige vurdering ift. kursets formål. Det er kursusudbyders ansvar både at sikre, at rammer, deltagerantal, m.m. udformes så den virtuelle undervisning lever op til kursets formål samt at sikre, at fremmødereglerne efterleves.

  • Det er en forudsætning for kursusgodkendelsen, at holdet sammensættes på følgende måde:

   • Mindst 75 procent psykologer samt læger og andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.
   • Max 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv.).

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål til brugen af specialistoverblikket, kan du kontakte os på specialistuddannelser@dp.dk.

  Skriv til os