Få styr på forhåndsgodkendelser, når du er i gang med en specialistuddannelse

Publiceret 13.12.2023 Af nyhedsredaktionen

Vidste du, at alle kurser og uddannelser er gratis at få forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne? Det betyder samtidig, at de skal godkendes i forbindelse med hver gang, en kursusudbyder afholder kurset. På den måde lever forhåndsgodkendte kurser og uddannelser altid op til gældende retningslinjerne.

Forenkling og kvalitet handler om, at alle skal have adgang til forhåndsgodkendte kurser og uddannelser. Derved vil man kunne opløse de uklarheder, der opstår, når kandidater skal søge om godkendelse af aktiviteter, der ikke er forhåndsgodkendt og måske ej heller udviklet til at indgå i specialistuddannelserne.

Sådan kommer forhåndsgodkendte kurser og uddannelser ind i dit overblik

Forhåndsgodkendte kurser og uddannelser kommer i videst muligt omfang automatisk ind i dit specialistoverblik via en registrering fra kursusudbyderen. Skulle registreringen glippe, kan du altid fremsøge et forhåndsgodkendt kursus i specialistoverblikket og uploade dit kursusbevis, og så vil registreringen komme ind i dit overblik.

Når du anmoder om registrering af kurser, uddannelser, praksis, personlig udvikling og supervision i dit overblik, vil du kunne opleve, at dine registreringer står som gule registreringer i længere tid.

Det kan der være flere grunde til. Praksis og supervision godkendes generelt sidst i forløbet, da mange skifter uddannelsesretning undervejs.

Hold styr på din supervision

Hvis du har brug for at få styr på din supervision, kan du under hver specialistuddannelse finde en supervisionsmatrix, som kan hjælpe dig holde styr på de specifikke krav til den enkelte uddannelse.

Hvis du anmoder om godkendelse af kurser og uddannelser, der ikke er forhåndsgodkendte, kan der gå længere tid, førend de bliver behandlet, da det kræver en vurdering af fagnævnet.

Har du spørgsmål eller kommentarer til specialistuddannelserne, er du altid velkommen til at skrive til specialistuddannelser@dp.dk.