Spørgsmål og svar om coronavirus

Her finder vejledninger og videoer om håndtering af coronavirus i et psykologisk perspektiv. Du kan møde DP's corona-ekspertpanel og få svar på spørgsmål om, hvordan du skal agere på din arbejdsplads.
Karriere og kompetence

Toolbokse fra ekspertpanelet

Hent redskaber i tre inspirationsguides til psykologer, der arbejder med krisepsykologi, sorgstøtte, og børn og coronavirus.

Se toolboxe

Videovejledninger

Se seks videoer, som sætter fokus på at balancere i krydsfeltet mellem organisations- og krisepsykolog under corona-virus.

Se videoer

DP's coronaekspertpanel

Dansk Psykolog Forening har nedsat et Corona-ekspertpanel af psykologer, der har specialiseret viden, erfaring og kompetencer inden for krise- og katastrofepsykologi, pandemier, beredskab og lignede områder. Eksperterne sidder i panelet uafhængigt af deres øvrige tilhørsforhold og beskæftigelse og vil mødes regelmæssigt, så længe COVID-19-pandemien står på.

Panelets opgave er at rådgive formandskabet i Dansk Psykolog Forening, dele viden om den aktuelle krisepsykologiske situation i Danmark og bidrage til, at psykologer og psykologfaglige kompetencer kan blive brugt bedste muligt i samfundet i den aktuelle krisesituation, Danmark befinder sig i som følge af COVID-19-pandemien.

 • Anders Korsgaard
  Chefpsykolog
  Leder af Krisepsykologisk Klinik, Rigshospitalet

  Anne Lillelund
  Selvstændig krisepsykolog

  Ask Elklit
  Professor
  Leder af Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU.

  Rikke Høgsted
  Stifter og faglig direktør for Institut for Belastningspsykologi 

  Dea Seidenfaden
  Næstforperson i Dansk Psykolog Forening

  Kristin Munck-Christiansen
  Specialist og teamleder hos OPUS, bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening 

  Berith Bro
  Selvstændig. Formand for Selskab for Psykotraumatologi.

  Bo Snedker Boman
  Selvstændig psykolog med ydernummer

  Marie Tolstrup
  Cand. psych aut.
  Aut. psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi med børn og unge

  Caroline Anne van Bronswijk

  Aut. Psykolog i Center for Børn og Forebyggelse Ishøj
  Formand for Selskab for Interkulturel Psykologi 

  Helle Folden Dybdahl
  Klinikchef og chefpsykolog hos Aleris

  Karen Marie Fiirgaard
  Selvstændig erhvervspsykolog, suppleant i Psykolognævnet 

  Keld Molin
  Selvstændig psykolog og netværkspsykolog hos Rigspolitiets Psykologtjeneste, bestyrelsesmedlem hos HPRD 

  Mai-Britt Guldin
  Founder and directer hos Center for Sorg og Eksistens 

  Louise Oxenbøll
  Psykologfaglig chefkonsulent i Københavns Politi

  Mozhdeh Ghasemiyani
  Klinisk psykolog hos Doctors Without Borders UK & Ireland, bestyrelsesmedlem hos Crossing Borders