Fagetisk case: At italesætte kollegial etisk bekymring

Casen her kan benyttes til en diskussion eller gennemgang af fagetik og etiske dilemmaer. Benyt materialet til samtaler med kollegaer, medstuderende eller lignende.

Case om etisk og etiske dilemmaer

Formål
Målet er at give anledning til samtaler og diskussion af, hvordan de etiske principper for nordiske psykologer kan udfolde sig i praksis. Casen er fiktiv og udviklet af Komite for Etik til formålet.

Psykologer har pligt til at reflektere over og følge almindelige etiske principper i deres praksis. Nordiske psykologer har udviklet egne etiske principper, der i hele Norden benyttes til at vejlede og understøtte etisk refleksion i komplekse situationer, hvor den almene etik ikke giver tilstrækkelig vejledning.

Særligt gælder, at psykologer der bliver bekendt med at en kollega har problemer med at håndtere en situation, hvor de fagetiske principper er i konflikt, bør tilbyde sin hjælp til at løse dilemmaet.

At italesætte bekymring omkring en kollegas mulige etiske udfordringer, kan være en udfordring i sig selv, og ikke mindst at være den som tager initiativet til at tage den direkte kontakt for at få en drøftelse med kollegaen.

Komite for Etik har med afsæt i en fiktiv case udarbejdet to filmversioner af en sådan samtale: Version 1: Kollegial afvisning og version 2: Faglig dialog.

Download præsentation med eksempler og gode råd til at diskutere og reflektere over denne case.

Case: Uenighed om faglig kvalitet i tilbud

Psykolog Henriette oplever gentagne gange, at en mandlig kollega Stig behandler 10 klienter om dagen, og hun har svært ved at forstå, at hans forløb er meget kortvarige på trods af, at klienterne ifølge henvisningsbeskrivelserne har svære psykiske problemer.

Hvad ligger der bag det mønster: stopper klienterne af sig selv, fordi de ikke får udbytte, eller bliver de reelt hjulpet videre med mod på egen handling?

I psykologhusets fællessupervision er Stig meget lidt meddelsom omkring egne forløb og hun hører ham aldrig forholde sig til mulige etiske dilemmaer ved hans praksis. Hun bliver tiltagende bekymret både for klienternes tilstand og hvilket ry der kan udvikle sig i forhold til Psykologhuset.

Henriette beslutter sig for at sætte direkte ord på sine fornemmelser og spørger Stig, om de kan aftale et møde på hans kontor dagen efter, hvilket han accepterer.

Se videoerne, der viser forløbet og dialogen mellem psykologerne Henriette og Stig. Diskuter efterfølgende spørgsmålene til hver video, der varer hhv. 5 og 4 minutter.

Faglig afvisning: Spørgsmål

  • Er der i forløbet af samtalen noget du/I genkender fra hverdagen?
  • Hvad tænker du/I om håndteringen af situationen fra de deltagende?
  • Har du/I selv konkrete erfaringer med at skulle/ville italesætte etisk bekymring over for kollega – eller at kollega har gjort det overfor dig?
  • Hvilke etiske dilemmaer og principper vurderer du særligt er spil i situationen?

Print samtale mellem klient og psykolog

Faglig dialog: Spørgsmål

  • Er der i forløbet af samtalen noget du/I genkender fra hverdagen?
  • Hvad tænker du/I om håndteringen af situationen fra de deltagende?
  • Har du/I selv konkrete erfaringer med at skulle/ville italesætte etisk bekymring over for kollega – eller at kollega har gjort det overfor dig?
  • Hvilke etiske dilemmaer og principper vurderer du særligt er spil i situationen?

Print samtale mellem klient og psykolog (.pdf)

De fire fælles etiske principper for nordiske psykologer

1. Respekt
Handler om fortrolighed og tavshedspligt, informeret samtykke og om valgfrihed og selvbestemmelse.
2. Kompetence
Handler om etisk bevidsthed, om kompetence og kompetenceudvikling og om begrænsninger i metode og rammebetingelser.
3. Ansvar
Handler om ansvar og udvidet ansvar, undgåelse af misbrug og skade, håndtering af etiske dilemmaer og om kontinuitet i ydelser.
4. Professionel integritet
Handler om redelighed og tydelighed og om interessekonflikter og udnyttelse i den professionelle relation.
Etik i psykologifaget

RÅDGIVNING fra DP's Komité for Etik


Har du spørgsmål eller søger du rådgivning om etik eller et etisk dilemma?
(Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Psykolog Forening)

Telefonrådgivning onsdage og torsdage kl. 8:00 – 9:00 | Tlf.: 92 44 94 81
Eller skriv en mail:

Kontakt rådgivningen om etik