Fagetisk case: Kvinde søger behandling for seksuelt overgreb

Publiceret 07.03.2023

Casen her kan benyttes til en diskussion eller gennemgang af fagetik og etiske dilemmaer. Benyt materialet til samtaler med kollegaer, medstuderende eller lignende.

Case om etik og etiske dilemmaer

Formål

Målet er at give anledning til samtaler og diskussion af hvordan de etiske principper for nordiske psykologer kan udfolde sig i praksis. Casen er fiktiv og er  udviklet af Komité for Etik til formålet.

Psykologer har pligt til at reflektere over og følge almindelige etiske principper i deres praksis. Nordiske psykologer har udviklet egne fagetiske principper, der i hele Norden benyttes til at vejlede og understøtte etisk refleksion i komplekse situationer, hvor den almene etik ikke giver tilstrækkelig vejledning.

Case

Kvinde søger behandling for seksuelt overgreb

En kvinde Rikke på 40 år har endelig taget sig sammen til at gå til lægen og fortælle om sine psykiske vanskeligheder. Det holder hårdt for hende at fortælle lægen, hvorfor hun tror, at hun er så trist og selvusikker. Men til sidst får hun det sagt: at hun blev udsat for overgreb i barndommen, og det er som om det bliver ved med at vende tilbage som flashback.

Lægen anbefaler, at Rikke skal opsøge en af de psykologer, der har ydernummer under sygesikringen, da hun falder ind under kategorien for personer der inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb. Lægen foreslår navnet på en konkret psykolog, Birgitte, som skulle have solid erfaring med behandling på området.

Rikke er lettet over endelig at have sat ord på, hvordan hun har det, og ringer med optimisme til den foreslåede psykolog. Det viser sig, at psykologen gerne vil tage hende i behandling, da hun hører, hvad det drejer sig om – men desværre har hun lige nu et halvt års ventetid. Rikke tøver, men vælger at blive skrevet op – det kan jo være at nogen melder afbud, så hun kan starte før?

Der går 5 måneder, så vender psykolog Birgitte tilbage og oplyser, at hun nu har en tid til Rikke kl. 11 den følgende mandag. Det passer ikke Rikke så godt, da hun har fuldtidsarbejde og derfor skal bede sig fri og ikke ønsker, at kollegerne skal få mistanke om at hun går til psykolog. Udadtil holder Rikke nemlig en facade, så andre tror, at hun trives godt i sit liv.

Se videoen nedenfor, der viser forløbet og dialogen mellem Rikke og psykologen Birgitte. Diskutér efterfølgende spørgsmålene under videoen. (videoen varer ca. 4 minutter).

Den første kontakt mellem klient og psykolog kan have stor betydning for gensidig forventningsafstemning forud for et behandlingsforløb og etableringen af den nødvendige samarbejdsrelation.

Den illustrerede case, der er baseret på en virkelig hændelse, giver mulighed for at reflektere over, hvordan situationen og mødet opleves henholdsvis for klienten og psykologen. 

Spørgsmål om de etiske principper

  • Hvilke tanker gør du dig om udviklingen i samtalen – hvad tror du bliver næste skridt?
  • Hvad tænker du om psykologens tilgang til mødet med Rikke?
  • Er der etiske dilemmaer i spil i forhold til psykologens håndtering af kontakten?
  • Hvilke etiske principper finder du især kan være relevante?

Print samtale mellem klient og psykolog (pdf)

De fire fælles etiske principper for nordiske psykologer

1. Respekt
Handler om fortrolighed og tavshedspligt, informeret samtykke og om valgfrihed og selvbestemmelse.
2. Kompetence
Handler om etisk bevidsthed, om kompetence og kompetenceudvikling og om begrænsninger i metode og rammebetingelser.
3. Ansvar
Handler om ansvar og udvidet ansvar, undgåelse af misbrug og skade, håndtering af etiske dilemmaer og om kontinuitet i ydelser.
4. Professionel integritet
Handler om redelighed og tydelighed og om interessekonflikter og udnyttelse i den professionelle relation.
Etik i psykologifaget

RÅDGIVNING fra DP's Komité for Etik


Har du spørgsmål eller søger du rådgivning om etik eller et etisk dilemma?
(Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Psykolog Forening)

Telefonrådgivning onsdage og torsdage kl. 8:00 – 9:00 | Tlf.: 92 44 94 81
Eller skriv en mail:

Kontakt rådgivningen om etik

Flere materialer om etik i praksis

Find præsentationsmaterialer, øvelser, cases og viden om de fire etiske principper for nordiske psykologer og om den etiske refleksionsproces. Materialerne er udviklet af Komité for Etik.

Se alle materialer til etisk refleksion