Høring vedr. ophævelse af bekendtgørelse om kommunal kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Dansk Psykolog Forening har fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet modtaget ’Høring over udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunal kvalitetsstandard for kvindekrisecentre’

Kommunerne skal i dag fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter §109 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes ved ophold i kommunens kvindekrisecentre, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om.

Ophævelsen af bekendtgørelsen har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administrative opgaver. Der er ikke tale om en ændring i den indsats og de ydelser, som borgere skal tilbydes ved ophold i krisecentertilbud.

For mere dybdegående information om indholdet af bekendtgørelsen, se da nedenstående høringsmateriale.

Eventuelle bidrag som skal indgå i Dansk Psykolog Forenings eventuelle høringssvar, bedes du indsende igennem formularen snarest muligt og senest d. 1. maj.

Høringsfrist: 1. maj

 

  Er du medlem af DP?

  Vedhæft gerne høringssvar

   

  Høringsmateriale:
  Høringsbrev
  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service

  Har du spørgsmål til processen, kan du kontakte DP på e-mail: ajs@dp.dk

  Bemærk at vi i Dansk Psykolog Forening ikke forventer at afgive høringssvar medmindre, at der kommer input fra medlemmer.