Høringer og udpegninger

På denne side kan du finde aktuelle høringer og udpegninger i Dansk Psykolog Forening. Du kan komme med kommentarer til en høring eller sende en indstilling til en udpegning.

Høringer

Vi modtager løbende høringer fra ministerier og styrelser, der ønsker psykologfaglige input på love, bekendtgørelser og kliniske retningslinjer. Som medlem af DP kan du komme med dine kommentarer til en høring og bidrage til vores samlede høringssvar.

Udpegninger

Dansk Psykolog Forening udpeger medlemmer til at repræsentere os i forskellige eksterne poster. Dette kan fx være i udvalg eller arbejdsgrupper, der skal rådgive styrelser i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer. Ved deltagelse har du mulighed for at repræsentere Dansk Psykolog Forenings interesser samt bidrage med din specifikke psykologfaglige viden.