Ventetid på autorisation

Politikerne kalder på arbejdskraft og sundhedsvæsnet mangler hænder – men psykologerne bremses af lange sagsbehandlingstider i Psykolognævnet. Dansk Psykolog Forening har i efteråret 2023 indsamlet underskrifter fra medlemmerne på, at ventetiden på autorisationsgodkendelser i Psykolognævnet skal nedbringes. Og kampen fortsætter i 2024.

Se også åbent brev til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Dansk Psykolog Forening har i april måned sendt et åbent brev til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil om de uacceptable ventetider i Psykolognævnet på at få autorisation.

Læs brevet

Mere end hver fjerde medlem har deltaget i underskriftsindsamling for at nedbringe ventetid på autorisation

Mange psykologer venter i øjeblikket urimeligt længe på at få deres autorisation i Psykolognævnet. Ventetiden på at få sin autorisationssag behandlet er 30 uger eller mere i Psykolognævnet.

Det har mere end hvert fjerde medlem støttet op om ved at skrive under på, at ventetiden skal ned. For at lægge pres på politikerne, afleverer vi underskrifterne til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil og sundheds- og indenrigsminister Sophie Løhde.

Mange job kræver autorisation

Der er i dag en række stillinger og opgaver i både regioner og kommuner, man som psykolog skal have autorisation for at besætte og udføre. Uden autorisation er det fx ikke muligt for psykologer at søge en uddannelsesstilling som specialpsykolog i psykiatrien. Man kan ikke søge et af de ledige ydernumre i psykologordningen. Man kan ikke supervisere nyuddannede psykologer i PPR på vej mod autorisation. Man kan ikke lave børnesagkyndige undersøgelser. Og mange private arbejdsgivere stiller ligeledes krav til autorisation hos de selvstændige psykologer.

Det er hverken rimeligt over for de patienter, familier og pårørende, der har brug for hjælp eller psykologer, der ofte står i stampe i deres arbejdsliv, og som i øvrigt heller ikke får det autorisationstillæg, de er berettet, før autorisationen er i hus.

Lad psykologerne hjælpe til i samfundet nu

Vi står i en mistrivselskrise blandt børn og unge. Der er kø til udredning og behandling i psykiatrien og der mangler hænder i psykiatrien.

Vi har brug for alle gode kræfter til at løse de samfundsudfordringer, vi har i sundhedsvæsnet og til at hjælpe børn og unge i mistrivsel. Det er hverken rimeligt over for børn, unge og voksne, der har brug for hjælp, hvis vi som samfund ikke gør alt, hvad vi kan for at sikre ”faglige” hænder og fjerner de barrierer, der holder psykologerne tilbage.

Akutmidler kan løse udfordringen

Sæt akutmidler af til at løse udfordringerne i Psykolognævnet, så psykologerne kan gøre mere gavn.

Kære politikere: At nedbringe ventetiden i Psykolognævnet er en af de ”lavthængende frugter” – og I bør handle nu!

Som psykologer er vi klar til at tage fat, og der er brug for os – men vi har brug for hjælp fra Christiansborg til at fjerne en urimelig og uhensigtsmæssig barriere. Der er brug for akutmidler – en økonomisk bevilling – til at sikre at sagsbehandlingstiden i Psykolognævnet kommer ned.

Psykologers autorisation

Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision

Psykolognævnet hører under Socialministeriet og varetager blandt andet autorisation af danske psykologer.

Formålet er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp

Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau blandt autoriserede psykologer, fordi psykologen under autorisationen får træning i at anvende sin teoretiske viden i praksis under supervision af en autoriseret psykolog.

Autorisation og ventetid: Psykolognævnet halser bagefter

Psykolognævnets lange behandlingstider ved ansøgninger om autorisation bremser psykologer i forhold til job, uddannelse og løn.

Læs artiklen om urimelige ventetider på Fagmagasinet P

 

Vil du være med i fagfællesskabet?

Dansk Psykolog Forening er fagforening for 12.000 psykologer. Vi taler din sag og dit fag. Meld dig ind i det stærke fagfællesskab i dag og få gavn af de mange medlemsfordele.

Faglige og kontante fordele giver dig tryghed i arbejdslivet. Kurser og efteruddannelse giver dig holder dig ajour og giver dig ny inspiration.
Bliv medlem