Analyse: PPR har brug for et massivt løft

I oktober 2021 undersøgte Dansk Psykolog Forening situationen i PPR i landets kommuner ved at spørge PPR-psykologerne til deres vurdering af egne arbejdsvilkår og hvilken betydning disse vilkår har for børn, unge og deres familier. Konklusionen er klar. PPR har brug for et massivt løft for at undgå utrygge forhold for familierne og medarbejderflugt.

PPR-psykologerne oplever ikke at kunne gøre en tilstrækkelig forskel

Størstedelen af PPR-psykologerne vurderer, at der ikke er nok psykologer i PPR til at løfte opgaverne, og PPR-psykologerne arbejder under et højt arbejdstempo som påvirker kvaliteten af deres arbejde. De vurderer, at antallet af børn, unge og familier, som har brug for hjælp, stiger og samtidig er der flere tilfælde, hvor børn, unge og familier ’ryger rundt’ i systemet. Udover et stort arbejdspres og en faglig frustration, oplever PPR-psykologerne ikke at kunne gøre en tilstrækkelig forskel for børnene, de unge og deres familier. De mange faktorer bidrager til, at 54 % af PPR-psykologerne overvejer månedligt, eller oftere end månedligt at finde et nyt job.

Hent PPR-undersøgelsen 2021 som pdf

Overblik

  • 70 % af PPR-psykologerne vurderer at antallet af børn og familier, der har brug for hjælp i PPR, er steget i høj eller meget høj grad det seneste år.
  • 68 % af PPR-psykologerne vurderer at børn og familier ’ryger rundt’ i systemet uden at få tilstrækkelig hjælp til deres udfordringer.
  • 78 % af PPR-psykologerne vurderer at der i lav eller meget lav grad er tilstrækkeligt med psykologer til at varetage opgaver tilfredsstillende i den PPR de er ansat i.
  • 80 % af PPR-psykologerne vurderer at arbejdstempoet påvirker kvaliteten af deres arbejde.
  • 42 % af PPR-psykologerne kan i lav eller meget lav grad udføre deres arbejde i en kvalitet de er tilfredse med.
  • 75 % af PPR-psykologerne overvejer enten årligt, eller oftere end årligt, at finde et job udenfor PPR. Ud af de 75 % overvejer 54 % at finde et nyt job månedligt, ugentligt eller dagligt.
  • De fem største grunde til at PPR-psykologerne overvejer at skifte job er: 1) Stor arbejdsmængde, 2) Stort tidspres, 3) Frustration over ikke at kunne gøre nok for barnet/familien, 4) Stort følelsesmæssigt pres, 5) Faglig frustration.
  • Størstedelen af psykologerne ansat i PPR dimitterede indenfor de sidste 7 år, særligt med overvægt årrækken 2015-2021.
  • Kun 16 % af PPR-psykologerne oplever at politikerne i kommunen prioriterer børn og unges psykiske mistrivsel.