DP’s forslag til 10-årsplan for psykiatrien

Publiceret 26.01.2022 Af presserådgiver Anne Randby Toft

Det er på høje tid, at vi sikrer patienter og pårørende den hjælp, den gode behandling og den støtte, de har brug for. Og at medarbejderne får arbejdsforhold, der gør, at de kan gøre deres arbejde godt!

“10-årsplanen for psykiatri skal sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel får bedre hjælp, og vi skal løfte både kvaliteten og kapaciteten i psykiatrien. Mennesker med psykisk lidelse fortjener, at Christiansborg gør sig umage”, sådan lyder det fra fungerende formand Dea Seidenfaden.

DP har sammen med andre faglige organisationer og selskaber, bruger- og pårørendeforeninger samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner deltaget i den faglige følgegruppe, der har leveret input til det faglige oplæg til 10-årsplanen.

Læs pixi-udgaven af det faglige oplæg

Psykiatrien skal løftes, og hjælpen skal være tæt på

I DP mener vi, at den kommende ti-års-plan for psykiatrien bl.a. skal sikre:

  • Bedre hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel: Én indgang til hjælp i alle kommuner skal sikre hurtigere og mere overskuelig vej til hjælp. Samtidig skal indsatserne løftes, der skal tilbydes lettere behandling, sikres en helhedsorienteret indsats rundt om barnet og bygges bro til psykiatrien!
  • Mere tværfaglig behandling og terapi – og mindre medicin: Fremtidens psykiatri skal sikre, at patienter i højere grad mødes med tilbud om tværfaglig behandling. Vi har behov for opprioritering af tværfaglig og psykosocial behandling i psykiatrien.
  • Kapacitetsløft af psykiatrien og behandling efter behov: Psykiatrien skal tilføres ressourcer, der sikrer forebyggelse, et massivt kvalitetsløft i behandlingen og stiller patienter og pårørendes behov helt centralt i behandlingen – samt at der er flere ”tværfaglige” hænder om at løfte opgaverne.