DP’s Ukraine beredskabspanel

Ukraine-beredskabspanelet består af psykologer, der med deres faglighed kan bidrage til at kommunikere og gøre opmærksom på de psykologfaglige aspekter af krigen i Ukraine og den nye situation i Europa samt bidrage med viden om nyankomne flygtninges behov og muligheder for at indgå i samfundet – og samfundets muligheder for at skabe de bedste muligheder for at modtage flygtninge.

Panelet består af psykologer, der har specialiseret viden, erfaring og kompetencer inden for krise- og katastrofepsykologi, nødhjælp, psykologfaglig viden om krigsflygtninge samt befolknings-adfærd, reaktioner og lignede områder.

Panelet består af

Karen-Inge Karstoft
Lektor, institut for psykologi KU med speciale i bl.a. traumer og PTSD

Ditte Krogh Shapiro
lektor, Center for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Absalon, Ph.d. i migration, aut. psykolog med erfaring fra Røde Kors

Helle Folden Dybdahl
Erhvervspsykolog og chefpsykolog PPclinic

Marie Tolstrup
Aut. psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi med børn og unge

Mozhdeh Ghasemiayani
Klinisk krisepsykolog

Helena Lund
Aut. psykolog, Dignity

Joël C. Boukris
Aut. psykolog og krisepsykolog og medlem af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

Rosa Øllgaard
Aut. psykolog og selvstændig krisepsykolog med erfaring bl.a. som familiepsykolog i internationale kriseområder for Red Barnet, samt fra kommunal modtagelse af flygtninge Danmark.

Jan Dybkjær
Aut. psykolog, leder af Psykologenheden Røde Kors Asyl

Caroline van Bronswijk
Aut. psykolog, Center for børn og forebyggelse i Ishøj, formand for selskab for Interkulturel Psykologi

Dea Seidenfaden
Aut. psykolog og næstfrmand i  Dansk Psykolog Forening

Kontakt til panelet

Pressechef Anne Randby Toft
M: art@dp.dk
T: 24 20 04 30

Presse
M: presse@dp.dk
T: 44 12 97 91