Indsats for Ukraine

Der er også psykologfaglige aspekter af krig. I DP arbejder vi for, at alle flygtninge får den rigtige hjælp og støtte, men den næste tid må vi på grund af krigen i Ukraine forvente at stå i en meget særlig situation - som også kræver noget særligt af alle dele af vores samfund.

DP’s beredskabspanel for Ukraine

Ukraine-beredskabspanelet består af psykologer, der med deres faglighed kan bidrage til at kommunikere og gøre opmærksom på de psykologfaglige aspekter af krigen i Ukraine og den nye situation i Europa.

Mød beredskabspanelet

Psykologens redskabskasse

DP har udgivet vejledninger af psykologer til psykologer: Du kan hente pjecen tolkeassisterede samtaler til psykologer i at anvende tolk i det psykologiske arbejde og psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund.

Download vejledninger

Artikler og øvelser til at tale om og forstå bekymringer om krig

Hvordan taler vi med andre om krig? Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan håndterer børn krigstraumer? Hvordan bliver traumer og PTSD behandlet? Find artikler og vejledninger om at tale om krig og kriser.

Se artikler

Partnerskab for ukrainske flygtninge hurtigere i job

I AC-fællesskabet tager vi imod flygtninge med videregående uddannelser og orienterer om Akademikernes arbejde i partnerskabet om hurtig adgang til job for ukrainske flygtninge. Der er i den forbindelse oprettet en engelsk- og ukrainsksproget side med henvisninger til offentlige myndigheder, skat, info om bankkonto, dansk-ukrainsk venskabsforening og links til relevante jobbanker for ukrainske højtuddannede. Derudover er der en kort beskrivelse af arbejdsmarkedet for højtuddannede og en guide til hvilke trin, man skal igennem for få adgang til arbejdsmarkedet.

Besøg siden

Virtuelt fyraftensmøde: Perspektiver på det psykologiske beredskab i modtagelsen af flygtningebørn og unge

Psykologer, der arbejder med børn og unge kan på forskelligvis støde på direkte og afledte aspekter i det vigtige arbejde, der foregår i forbindelse med modtagelse og integration af flygtningebørn og unge i institutioner, skoler og på ungdomsuddannelser. På dette fyraftensmøde vil oplægsholderne ud fra forskellige perspektiver tage fat i udvalgte opmærksomhedspunkter for dig som psykolog, der arbejder med børn og unge.

Mødet er afholdt

Replik af fungerende formand Dea Seidenfaden

“Den russiske invasion af Ukraine er forfærdelig og skaber allerede mange ofre. Den skaber utryghed, og den skaber sorg. Vi ved, at der er så mange psykologiske aspekter af krig, og derfor er jeg også meget taknemmelig for at vide, at der er mange ukrainske psykologer, der er blevet i hjemlandet for at hjælpe og støtte.

Jeg er taknemmelig for at høre, at en del psykologer fra det internationale samfund er på vej til Ukraine for at tilbyde deres hjælp. Og jeg er også taknemmelig for at høre, at der er så mange af jer her i Danmark, der tilbyder jeres hjælp virtuelt og på andre måder. Tak for jeres mod, tak for jeres medmenneskelighed og tak for jeres indsats! Alle mine tanker går til Ukraine.”