Psykologens redskabskasse

DP har udgivet vejledninger af psykologer til psykologer: Du kan hente pjecen tolkeassisterede samtaler til psykologer i at anvende tolk i det psykologiske arbejde og psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund.

Guide på Ukrainsk til flygtningeforældre

Røde Kors har udviklet guides til flygtningeforældre, der kan få råd og vejledning fra nogle af verdens førende eksperter, til hvordan man kan håndtere børns reaktioner på flugt og krise. Du kan se mere om guiden her, hvor du kan downloade guiden digitalt, bestille fysiske eksemplarer og tage et kort e-læringskursus som fagprofessionel.

Læs mere om guiden
Faglig vejledning

Psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund

Mange psykologer møder i deres arbejde børn og unge, som enten selv, eller hvis forældre, er flygtet fra krig, vold og overgreb for at søge tryghed i Danmark. Disse børn er naturligvis først og fremmest børn, med de samme udfordringer, behov og udviklingsopgaver, som alle andre børn, og man kan derfor som psykolog i arbejdet med disse børn bruge al den almene viden, man har om børns udvikling.

Men samtidig har deres liv ofte været præget af oplevelser og forhold, som de fleste andre børn er foruden. De kan derfor have en større udsathed, som man som psykolog skal være opmærksom på.
Download vejledning
Faglig pjece

Tolkeassisterede psykologsamtaler

Denne pjece henvender sig til psykologer, der i deres professionelle arbejde har brug for at arbejde med tolk i forbindelse med udredning, rådgivning
eller behandling. Pjecen er en faglig vejledning til psykologer i at anvende tolk i det psykologiske arbejde.

Vi har tilstræbt at belyse alle de aspekter heraf, som er af betydning for den særlige situation, hvor en ekstra person, nemlig en tolk, deltager i den psykologiske proces.
Download pjece